Ας γυρίσουμε στον Σεπτέμβρη του 2009. Τότε ξεκίνησε να ισχύει και η υποχρέωση των εταιριών να προσαρμόσουν τους κινητήρες τους, στο πρότυπο EURO 5.

Γιατί όμως δημιουργήθηκε και τι προβλέπει το EURO 5; […]

Ο κανονισμός 715/2007 της ευρωπαϊκής ένωσης είναι σαφής και αφορά οχήματα των κατηγοριών Μ1, Μ2, Ν1 και Ν2, με μάζα αναφοράς μη υπερβαίνουσα τα 2610 kg. Περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα επιβατικά οχήματα, φορτηγά και εμπορικά οχήματα που προορίζονται για τη μεταφορά επιβατών ή εμπορευμάτων ή για ορισμένες άλλες ειδικές χρήσεις (π.χ. ασθενοφόρα), τα οποία θα πρέπει να έχουν κινητήρα ανάφλεξης (βενζίνη, φυσικό αέριο ή υγραέριο ( LPG) ή συμπιεσμένο ανάφλεξης (κινητήρες ντίζελ).

Εκτός από τα οχήματα που αναφέρονται ανωτέρω (τα οποία καλύπτονται εκ των πραγμάτων από τον κανονισμό), οι κατασκευαστές μπορούν να ζητήσουν τα οχήματα που προορίζονται για τη μεταφορά επιβατών ή εμπορευμάτων με μάζα αναφοράς που κυμαίνεται μεταξύ 2610 κιλά και τα 2840 kg να συμπεριληφθούν.

Προκειμένου να περιοριστούν όσο το δυνατόν περισσότερο οι αρνητικές επιπτώσεις των οχημάτων στο περιβάλλον και την υγεία, ο κανονισμός καλύπτει ένα ευρύ φάσμα εκπομπών ρύπων: μονοξείδιο του άνθρακα (CO), μεθανίου υδρογονάνθρακων και συνολικών υδρογονανθράκων, των οξειδίων του αζώτου (NOx) και σωματιδίων (PM). Καλύπτει τις εκπομπές αγωγού εξαγωγής, τις εξατμιστικές εκπομπές και εκπομπές στροφαλοθαλάμου.»

Τα στάνταρ που τίθενται από το EURO 5 είναι:

Για Diesel κινητήρες:

  • μονοξείδιο του άνθρακα: 500 mg / km
  • σωματίδια: 5 mg / km (80% μείωση των εκπομπών σε σχέση με το πρότυπο Euro 4)
  • οξειδίων του αζώτου (NOx): 180 mg / km (20% μείωση των εκπομπών σε σύγκριση με το πρότυπο EURO 4)
  • συνδυασμένες εκπομπές υδρογονανθράκων και οξειδίων του αζώτου: 230 mg / km.

Για κινητήρες βενζίνης και κινητήρες συνδυασμένους με φυσικό αέριο:

  • μονοξείδιο του άνθρακα: 1 000 mg / km
  • υδρογονάνθρακες μη μεθανίου: 68 mg / km
  • ολικούς υδρογονάνθρακες: 100 mg / km
  • τα οξείδια του αζώτου (NOx): 60 mg / km (25% μείωση των εκπομπών σε σ-ύγκριση με το το πρότυπο EURO 4)
  • σωματίδια (μόνο για φτωχής καύσης άμεσου ψεκασμού βενζινοκίνητα οχήματα): 5 mg / km (θέσπιση ενός ορίου που δεν υπήρχε για το πρότυπο EURO 4).

Είναι σημαντικό σε αυτό το σημείο να ξεκαθαριστεί κάτι ακόμη: Δεν πρέπει να συγχέουμε τις εκπομπές ρύπων που περιλαμβάνονται στο πρότυπο EURO 5, με τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα των αυτοκινήτων. Οι πρώτες αφορούν στους ρύπους οι οποίοι είναι άμεσα επιβλαβείς στον άνθρωπο, ενώ το διοξείδιο του άνθρακα προκαλεί το φαινόμενο του θερμοκηπίου και βλάπτει άμεσα το περιβάλλον και έμμεσα τον άνθρωπο.

Τώρα, μετά την ανωτέρω ανάλυση, είναι προφανές ότι κάποιος πρέπει να χάσει! Ή οι τούρμπο κινητήρες ή οι ατμοσφαιρικοί. Και το περίεργο είναι ότι χάνουν… οι ατμοσφαιρικοί!

Στο επόμενο post θα προσπαθήσω να αναπτύξω μερικούς από τους λόγους που χάνουν οι ατμοσφαιρικοί. Στο μεταξύ, σκεφθείτε πως μπορεί να συμπεριφέρεται ένας τούρμπο κινητήρας όταν τον έχεις τουρμπισμένο στις 6300rpm! Εμένα δε μου ακούγεται και πολύ EURO 5 πάντως, σε αυτές τις στροφές…