Τον Μάρτη του 2009 το Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο είναι υπογράψει ότι από τις 1η του Νοέμβρη του 2011, όλα τα οχήματα που κατασκευάζονται και πωλούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να έχουνε ESP έστω στον επιπλέον εξοπλισμό τους, ενώ από τις 1η του Νοέμβρη του 2014, όλα τα οχήματα θα πρέπει να έχουνε ESP στον βασικό εξοπλισμό. Σήμερα 6/10 αυτοκίνητα έχουνε ESP και έτσι οι αυτοκινητοβιομηχανίες θα πρέπει να βάλουν σε όλα τα μοντέλα τους μέσα στα επόμενα 3 χρόνια, το πρόγραμμα ηλεκτρονικής ευστάθειας.

[Πηγή: Chooseesc]