Πες μου ποιο σύγχρονο SUV θα μπορούσε να το κάνει αυτό; Η Cayenne είδαμε ότι έμεινε, μέσα σε νερό βάθους μόλις 30-40 εκατοστών, αλλά ένα Suzuki Samurai μπορεί να κινηθεί με άνεση μέσα σε μια λίμνη βάθους 1.5+ μέτρου. Άλλος με την βάρκα μας;

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=_lBakSKg8cA

[Πηγή: YouTube]