Το περιστατικό με τον Κίμωνα Κουλούρη το άκουσες φαντάζομαι σήμερα. Μάλλον κανείς δεν έχει πει στον πρώην Υπουργό ότι δεν πρέπει να περνά με κόκκινο, ούτε ότι κάθε χρόνο αρκετές χιλιάδες άνθρωποι τραυματίζονται από παραβιάσεις ερυθρού σηματοδότη. Πόσο δύσκολο είναι δηλαδή να περιμένει κάποιος για 30-60 δευτερόλεπτα;

[Πηγή: YouTube]