Το μέλλον που τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα θα αποκτήσουν μια αξιοπρεπή αυτονομία πλησιάζει μιας και η IBM αναπτύσσει νέες μπαταρίες λιθίου-αέρα (Li-Air) με το μεγάλο πλεονέκτημα τους να είναι ότι δίνουν στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα 800 χλμ με μια μόνο φόρτιση. Η τεχνολογία χρησιμοποιεί τον άνθρακα και το οξυγόνο για να αποθηκεύσουν το ηλεκτρικό ρεύμα. Θεωρητικά, οι μπαταρίες έχουνε 1000 φορές μεγαλύτερη ενεργειακή πυκνότητα σε σχέση με τις τωρινές μπαταρίες ιόντων λιθίου, και έτσι θα ήταν σημαντικά ελαφρύτερες και μικρότερες.

Καλά τα πλεονεκτήματα και αναρωτιέσαι αν η τεχνολογία αυτή έχει και μειονεκτήματα. Οι μηχανικοί της IBM δηλώνουν ότι είναι αντιμέτωποι ακόμη μερικές προκλήσεις, όπως του ότι οι μπαταρίες Li-Air έχουνε “χημικές αστάθειες” που περιορίζουν τη διάρκεια της ζωής τους, ως αποτέλεσμα της διαδικασίας επαναφόρτισης. Η IBM εργάζεται πάνω στο να λύσει το πρόβλημα αυτό, και ένα “full-size” πρωτότυπο θα παρουσιαστεί το 2013 για να ξεκινήσουν δοκιμές με την τεχνολογία αυτή να είναι έτοιμη να περάσει στη παραγωγή μετά το 2020

[Πηγή: New Scientist]