Με τον αριθμό των ανασφάλιστων αυτοκινήτων να αυξάνεται συνεχώς κατά την τελευταία διετία και να αγγίζουν πλέον το ένα εκατομμύριο, οι ελεγκτικές αρχές του υπουργείου Οικονομικών ξεκινάνε κυνηγητό κατά των ιδιοκτητών των οχημάτων αυτών, επιβάλλοντας τσουχτερά πρόστιμα και μεγαλύτερες ποινές.

Όσοι οδηγοί πιάνονται να να έχουν ανασφάλιστο αυτοκίνητο, θα πρέπει να πληρώνουν παράβολο 250 ευρώ, και θα πρέπει να προχωρήσουν στη σύναψη ασφαλιστήριου συμβολαίου με εταιρία της επιλογής τους μέσα σε 8 ημέρες. Αυτοί που δεν προβούν στην παραπάνω κίνηση αυτή μέσα σε 8 ημέρες θα πληρώνουν επιπλέον χρηματικό πρόστιμο αλλά και με αφαίρεση πινακίδων, διπλώματος και άδειας κυκλοφορίας για 10 ημέρες.

Αν κάποιοι επιλέξουν να μην επιστρέψουν στην αστυνομία το αργότερο εντός εικοσαήμερου με το σήμα ασφάλισης στα χέρια τους για να παραλάβουν άδεια, δίπλωμα και πινακίδες, οι πινακίδες τους θα αποστέλλονται προς φύλαξη στην αρμόδια δημόσια αρχή.

Ο εντοπισμός των ανασφάλιστων Ι.Χ θα γίνεται μέσω μιας ηλεκτρονική βάση δεδομένων που θα δημιουργηθεί, η οποία θα συγκεντρώνει και θα διασταυρώνει στοιχεία από τα αρχεία, τα οποία τηρούν το Κέντρο Πληροφοριών όπου είναι καταγεγραμμένα όλα τα ασφαλισμένα οχήματα, η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, όπου είναι καταγεγραμμένα όλα τα κυκλοφορούντα οχήματα και κάθε άλλη υπηρεσία ή φορέας ο οποίος έχει αρμοδιότητα να εκδίδει άδειες αυτοκινήτων.

Μετά την λειτουργία της βάσης και των πρώτων διασταυρώσεων, το ΚΕΠΥΟ θα ξεκινήσει την αποστολή επιστολών, βάσει των οποίων θα δίνονται οι προθεσμίες. Οι ασφαλιστικές εταιρίες θα καταβάλουν στο Δημόσιο το παράβολο το οποίο θα εισπράττει από τον πελάτη/ιδιοκτήτη του προς ασφάλιση οχήματος, και θα ενημερώνει το Κέντρο Πληροφοριών για κάθε ανασφάλιστο όχημα το οποίο θα αποκτά σήμα ασφάλισης.

Το υπουργείο εκτιμά ότι με το μέτρο αυτό θα μπούνε τα ταμεία των ασφαλιστικών περισσότερα από 250 εκατ. ευρώ κάθε χρόνο, ενώ το Δημόσιο θα εισπράττει από τα παράβολα και τους φόρους επί των ασφαλίστρων και των κερδών του κλάδου.

[Πηγή: ΑΜΕ-ΜΠΕ]