Η GM Ελλάς ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από τον Σύνδεσμο Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων (ΣΕΑΑ) αναφέροντας ότι η η αποχώρηση οφείλεται στη διαφωνία της εταιρείας με το Καταστατικό του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων, που αναφέρεται στην σχέση μεταξύ της οικονομικής συνεισφοράς των μελών (τακτική και έκτακτη εισφορά) και το αναλογούν δικαίωμα ψήφων που διέπουν την εκπροσώπηση των εταιρειών στον Σύνδεσμο.

[Πηγή: GM Ελλάς]

[learn_more caption=”Δελτίο Τύπου”]

Με την παρούσα επικοινωνία μας δηλώνουμε ότι η GM Ελλάς ΑΕ δεν είναι πλέον μέλος του ΣΕΑΑ. Η αποχώρηση οφείλεται στη διαφωνία της εταιρίας  με το Καταστατικό του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων, που αναφέρεται στην σχέση μεταξύ της οικονομικής συνεισφοράς των μελών (τακτική και έκτακτη εισφορά) και το αναλογούν δικαίωμα ψήφων που διέπουν την εκπροσώπηση των εταιριών στον Σύνδεσμο».

Η GM Ελλάς αντιδρούσε εδώ και πολλά χρόνια στον τρόπο εκλογής του διοικητικού συμβουλίου του ΣΕΑΑ, καθώς θεωρούσε ότι απέκλειε τη συμμετοχή σε αυτό των κατασκευαστών που εισάγουν τα αυτοκίνητά τους στη χώρα μας μέσω θυγατρικής εταιρείας.

Στις πρόσφατες αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου ΔΣ στο ΣΕΑΑ, πρόεδρος επανεξελέγη ο κ. Γεώργιος Βασιλάκης, με αντιπρόεδρο τον κ. Πολυχρόνη Συγγελίδη και γενικό γραμματέα τον κ. Αριστείδη Αραβανή.

[/learn_more]