Τα ατυχήματα με της μηχανές είναι “πιο θεαματικά” από τα αντίστοιχα των αυτοκινήτων, αλλά συνάμα και πιο επικίνδυνα για τους αναβάτες, αφού το μόνο που τους προστατεύει είναι το κράνος τους. Πάντα κράνος όταν οδηγείς τη μηχανή σου. Μπορεί εσύ να προσέχεις, αλλά κάποιος ασυνείδητος όχι.

http://www.youtube.com/watch?v=sgC2Nn6r4HY&feature=player_embedded

http://www.youtube.com/watch?v=kGIWasjYK5k