Να μην προχωρούν οι καταναλωτές στην τοποθέτηση συσκευών «υδρογονοκίνησης» σε οχήματα συνιστά η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, διότι αυτά δεν είναι εγκεκριμένα και προωθούνται με ψευδείς επιστημονικοφανείς εξηγήσει. Παράλληλα, τονίζει ότι οι μετατροπές/διασκευές στα οχήματα δεν γίνονται αποδεκτές από τα ΚΤΕΟ.

Από έρευνα της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή προέκυψε ότι σε άλλες χώρες, όπως για παράδειγμα στις Η.Π.Α, για ανάλογα προϊόντα, η αρμόδια αρχή για την προστασία των καταναλωτών αποφάνθηκε ότι προωθούνται με ψευδείς επιστημονικοφανείς εξηγήσεις και έχει καταγγείλει στο αρμόδιο Δικαστήριο την εν λόγω πρακτική ως αθέμιτη και παραπλανητική.

Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή αναφέρει ότι η Διεύθυνση Τεχνολογίας Οχημάτων της Γενικής Γραμματείας Μεταφορών του υπουργείου Ανάπτυξης «μας γνωστοποίησε ήδη ότι τα εν λόγω συστήματα «υδρογονοκίνησης» δεν εμπίπτουν σε κάποιο Ευρωπαϊκό ή διεθνή κανονισμό (της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη) και δεν υφίσταται θεσμικό πλαίσιο για την έγκρισή τους».

Αναφέρει, επίσης, ότι «η τοποθέτησή τους σε οχήματα δεν επιτρέπεται, δεν περιλαμβάνεται στις επιτρεπόμενες μετατροπές/διασκευές και κατά συνέπεια δεν γίνεται αποδεκτή από τα ΚΤΕΟ».

Επιπλέον ζητήθηκαν, αναφέρει η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή ,και έχουν ήδη παραληφθεί, οι σχετικοί τεχνικοί φάκελοι από τις εταιρείες που τα διακινούν στην ελληνική αγορά και «από τη μέχρι τώρα εξέταση τους δεν προκύπτει επαρκής τεκμηρίωση των ισχυρισμών τους για εξοικονόμηση καυσίμων και για μετατροπή των αυτοκινήτων σε υβριδικά με χαμηλό κόστος».

Παράλληλα, τονίζεται, ότι «κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 2251/94 «Προστασία των καταναλωτών» ξεκίνησαν οι διαδικασίες για την επιβολή κυρώσεων».

[Πηγή: Γενική Γραμματεία Καταναλωτή | Thanks for the tip, Μπάμπη]