Caterham F1 Team

Σε “πόλεμο” ανακοινώσεων επιδίδονται πλέον οι Engavest SA και ο Όμιλος Caterham, και το θέμα φυσικά είναι ποια από τις δύο πλευρές δεν έχει τηρήσει τις προϋποθέσεις που είχαν συμφωνηθεί για την πώληση της Caterham F1 Team στην πρώτη. Τα τωρινά αφεντικά τής Caterham F1 Team ισχυρίζονται ότι ο Tony Fernandes κακώς δε μεταβιβάζει τις μετοχές, με τον ίδιο να υποστηρίζει ότι δεν έχουν κάνει όλα όσα γραφόταν στα συμβόλαια.

Έτσι, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι έχουμε απάντηση από την Engavest, η οποία λέει το προφανές: ότι έχουν πραγματοποιήσει όλα όσα είχαν συμφωνήσει. Για να δούμε αναλυτικά την ανακοίνωση:

Η Engavest SA αντικρούει σθεναρά τους ισχυρισμούς τού Tony Fernandes και του Graham Macdonald, CEO τού Ομίλου Caterham, σχετικά με τη συμπεριφορά της όταν προσπάθησε ν’ αγοράσει την Caterham F1. Κάθε προϋπόθεση τής Συμφωνίας Πώλησης και Αγοράς για την οποία ήταν υπεύθυνη η Engavest έχει τηρηθεί. Μόνο ο πωλητής, στον οποίο υπάρχει και ο κύριος Fernandes, απέτυχε ν’ ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του. Όλοι οι μισθοί έχουν πληρωθεί.

Η Engavest πώλησε την CSL. Δεν έχω διορίσει τον κύριο (Constantin) Cojocar, ο οποίος, πιστεύουμε, ήταν ένας πρώην κορυφαίος ποδοσφαιριστής στη Στεάουα Βουκουρεστίου κατά τη δεκαετία τού 1980.

Οι ισχυρισμοί τού κυρίου Fernandes και τού Macdonald είναι αντίθετοι με το δικό τους Δελτίο Τύπου που έχει ημερομηνία 3 Οκτωβρίου 2014. “Ο Όμιλος Caterham επιθυμεί να ξεκαθαρίσει ότι, μετά την πώληση τής επιχείρησης στη Formula 1 τον Ιούλιο, δεν έχει καμία σχέση με την Caterham F1 Team.”

Αυτό από μόνο του έχει δύο λάθη: Πρώτον, η ημερομηνία (πώλησης) ήταν 29 Ιουνίου. Δεύτερον, έχοντας αποτύχει να μεταφέρουν τις μετοχές, ο Όμιλος Caterham και ο κύριος Fernandes κατείχαν εξ ολοκλήρου την Caterham F1, όταν βγήκε εκείνη η ανακοίνωση, όπως συμβαίνει και τώρα.

Περιστατικά, όπως ότι ένας εκπρόσωπος από τον Όμιλο Caterham έσπασε ένα ντουλάπι που είχε απόρρητα κι εμπιστευτικά έγγραφα, και η άρνηση τους ν’ ασχοληθούν με το εξαιρετικό δάνειο τής τράπεζας Exim για να ολοκληρωθεί η συμφωνία, έχουν οδηγήσει την Engavest σε ολική περιφρόνηση τού κυρίου Fernandes και στα στελέχη τού Ομίλου του, με τα οποία είχαμε εισέλθει σε μία συμφωνία σε καλό κλίμα.

[learn_more caption=”Δελτίο Τύπου”]

Engavest SA, strongly refutes the allegations of Tony Fernandes and Caterham Group CEO Graham Macdonald regarding its conduct while trying to purchase Caterham F1. Our statement of earlier today still stands.”

Every single condition precedent of the Sales and Purchase Agreement for which Engavest was responsible has been met. Only the seller, which includes Mr Fernandes, failed to meet his obligations. All salaries have been paid.

Engavest sold CSL. It did not appoint Mr [Constantin] Cojocar who, we believe, was a former top footballer for Steaua Bucarest during the 1980s.

The claims of Mr Fernandes and Mr Macdonald contradict their own press statement dated 03 October 2014:

Caterham Group wishes to clarify that, following the sale of the F1 business in July, it has no affiliation with Caterham F1 Team“.

That one sentence alone contains two errors:

1, the date was June 29,

2, having failed to transfer the shares Caterham Group and Mr Fernandes wholly owned Caterham F1 at the time of the statement, as they do today.

“ncidents such as a Caterham Group representative forcibly breaking into a filing cabinet containing our private and confidential documents and the continued refusal to deal with the outstanding loan of Exim Bank and complete the agreement has culminated in Engavest’s total comtempt of Mr Fernandes and his Group executives with whom we entered a deal in good faith.

[/learn_more]