Άκρως διδακτικό για ακόμα μια φορά το video του Jason Fenske, στο κανάλι του Engineering Explained, καθώς αυτή τη φορά μας εξηγεί την διαφορά μεταξύ του διαφορετικών συστημάτων λίπανσης των κινητήρων.

Σίγουρα έχεις ακούσει/διαβάσει για κάρτερ υγρού ή ξηρού τύπου. Τα πρώτα συστήματα τείνουν να έχουν σημαντικά μεγαλύτερα δοχεία αποθήκευσης του λιπαντικού, και διαθέτουν μόνο μια αντλία λαδιού.

Αντιθέτως, τα ξηρά συστήματα έχουν χαμηλά κάρτερ, με ένα ξεχωριστό δοχείο και δύο (ή περισσότερες) αντλίες λιπαντικού. Μετατοπίζοντας την δεξαμενή πετρελαίου, υπάρχουν πολλά διαφορετικά πλεονεκτήματα σε ένα σύστημα ξηρού κάρτερ, όπως “ευελιξία” του λιπαντικού, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε βελτιωμένη ψύξη, ενώ ακόμα έχει την ικανότητα να διατηρήσει την λίπανση σε στροφές με υψηλά g, χωρίς το σύστημα να χάνει λάδι ή πίεση. Enjoy!