Η BMW Designworks και η Shell ένωσαν τις δυνάμεις τους δημιουργώντας ένα concept των μελλοντικών σταθμών ανεφοδιασμού με υδρογόνο. Το concept έχει ονομαστεί Oasis (εν ελληνιστί Όαση) και δεν προσφέρει μόνο αδιάλειπτο τον ανεφοδιασμό, αλλά βοηθά στο να γίνει το υδρογόνο ακόμα πιο ελκυστική επιλογή στο μέλλον, όπως δήλωσε ο γενικός διευθυντής της Shell Hydrogen.

Οι αντλίες έχουν σχήμα “I” και είναι διαφορετικές από τις αντλίες “H” και “L” που βρίσκονται σήμερα στην αγορά. Μόλις ο οδηγός ενός υδρογονοκίνητου αυτοκινήτου φτάσει στο πρατήριο, ένα φωνητικό σύστημα τον καθοδηγεί, ενώ μέσω μιας οθόνης μαθαίνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες.

Στις σχετικές ειδήσεις η Νορβηγία έχει ξεκινήσει ένα πιλοτικό πρόγραμμα παραγωγής υδρογόνου από ανανεώσιμες πηγές, όπως η υδροηλεκτρική και η αιολική ενέργεια.