Πρωινό Σαββάτου και τι καλύτερο από το ξεκινήσεις την ημέρα σου βλέποντας burnouts από ορισμένες Toyota Supra στο περιθώριο ενός meeting ιδιοκτητών τους στο Los Angeles;