Την ανάκληση 1.869 Seat Leon (τύπος 1P) και Altea (τύπος 5P) ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας. Η ανάκληση αφορά τα:

  • 1689 οχήματα Leon (τύπου 1P) model year 2009, εντός του εύρους αρ. πλαισίων: από VSSZZZ1PZ9R000001 έως VSSZZZ1PZ9R513649
  • 180 οχήματα Altea (τύπου 5P) model year 2009, εντός του εύρους αρ. πλαισίων: από VSSZZZ5PZ9R000001 έως VSSZZZ5PZ9R509168.

Στα επηρεαζόμενα αυτοκίνητα, εντός του προαναφερόμενου εύρους αρ. πλαισίων, είναι πιθανό η μονάδα ελέγχου ABS/ ESP να υποστεί θερμομηχανική υπερφόρτιση και, συνεπώς, να προκαλέσει διακοπή στη σύνδεση γείωσης. Αν διακοπεί η σύνδεση γείωσης, το ABS/ ESP θα αποτύχει και ενδέχεται να μην προσφέρει την απαραίτητη βοήθεια κατά τη διάρκεια σταθεροποίησης του οχήματος, ιδιαίτερα σε ακραίες καταστάσεις οδήγησης, όπως υπερστροφή, υποστροφή ή απότομη πέδηση. Ως αποτέλεσμα, το σύστημα ABS / ESP δεν θα μειώσει τον κίνδυνο ολίσθησης. Συνεπώς, ενδέχεται να υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος, ειδικά σε ακραίες καταστάσεις οδήγησης.

Μέχρι στιγμής στην Ελλάδα δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος, που να σχετίζεται με το συγκεκριμένο θέμα. Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχημάτων, θα ενημερωθούν είτε μέσω σχετικών ανακοινώσεων στον Τύπο είτε εγγράφως μέσω επιστολής, ώστε να προσέλθουν στο δίκτυο των Εξουσιοδοτημένων Συνεργατών SEAT Service, για να γίνει ο έλεγχος και οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι καταναλωτές μπορούν να επικοινωνήσουν είτε τηλεφωνικά στην γραμμή εξυπηρέτησης SEAT Line 800 11 80000, είτε ηλεκτρονικά.