Αυτό το video είναι η απόδειξη πως δεν πρέπει να αφήνεις ποτέ από την προσοχή σου ένα παιδί, όταν βρίσκεται μέσα στο αυτοκίνητο. Ποτέ δεν ξέρεις την επόμενη κίνησή του, όπως πχ. να ανοίξει μέχρι και την πόρτα και να βρεθεί εκτός οχήματος.