Το ονομάζει “αυτόνομο σύστημα πλοήγησης”, και η περιγραφή της πατέντας αναφέρει την μέθοδο που χρησιμοποιεί η Apple για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας των συστημάτων πλοήγησης για τα αυτόνομα οχήματα, μειώνοντας σημαντικά την ανάγκη για λεπτομερή ανανέωση των χαρτών.

Η αμερικάνικη εταιρεία τεχνολογίας, με έδρα το Cupertino, αναφέρει ότι τα παραδοσιακά αυτόνομα συστήματα χρησιμοποιούν στατικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων χαρτών, ως βάση των συστημάτων πλοήγησις τους. Έπειτα γίνεται η χρήση αισθητήρων για τον εντοπισμό πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο, οι οποίες αλλάζουν από μέρα σε μέρα.

Αντ’αυτού, η Apple χρησιμοποιεί ένα υπολογιστικό μοντέλο για την πρόβλεψη διαδρομών χρησιμοποιώντας αισθητήρες και επεξεργαστές. Αυτό επιτρέπει στο σύστημα να κατευθύνει το αυτοκίνητο ανεξάρτητα από τα δεδομένα που λαμβάνονται από οποιεσδήποτε συσκευές εκτός του οχήματος και από τα δεδομένα πλοήγησης που αποθηκεύονται στο όχημα, πριν από οποιαδήποτε την κάθε πλοήγηση.

Η Apple αφού άφησε στην άκρη την ιδέα κατασκευής ενός αυτόνομου αυτοκινήτου, επενδύει πολύ χρόνο και χρήμα στην ανάπτυξη αυτόνομης τεχνολογίας, καθώς πρόσφατα ανέπτυξε νέο τρόπο ώστε τα αυτόνομα αυτοκίνητα να εντοπίζουν τρισδιάστατα κινητά εμπόδια.