Η Goodyear ανακοίνωσε σήμερα μια νέα πολιτική προμήθειας φυσικού καουτσούκ που αντικατοπτρίζει την ισχυρή δέσμευσή της στην υπεύθυνη προμήθεια πρώτων υλών. Η εταιρεία πιστεύει ότι η εφαρμογή και η τήρηση αυτής της πολιτικής θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση της αποψίλωσης των δασών, στην άρδευση και στην ενίσχυση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις περιοχές του κόσμου όπου παράγεται φυσικό καουτσούκ.

Γνωρίζουμε ότι οι δράσεις μας μπορούν να κάνουν τη διαφορά στην προστασία των δικαιωμάτων των ανθρώπων σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού, συμπεριλαμβανομένων των μικρών καλλιεργητών που καλλιεργούν το φυσικό καουτσούκ στη δική τους γη. Η νέα μας πολιτική συμβάλλει, επίσης, στην προστασία του περιβάλλοντος, προωθώντας την περιβαλλοντικά και κοινωνικά υπεύθυνη χρήση της γης.

δήλωσε ο Maureen Thune, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Προμηθειών.

Βασιζόμενη στο εγχειρίδιο επιχειρησιακής συμπεριφοράς και τον κώδικα δεοντολογίας των προμηθευτών, η πολιτική, η οποία μπορεί να διαβαστεί εδώ, παρουσιάζει επτά αρχές που θα διαμορφώσουν την ανάπτυξη μιας μακροπρόθεσμης, βιώσιμης αλυσίδας εφοδιασμού:

  1. Ανθρώπινα Δικαιώματα – Η Goodyear θα εργαστεί για να εξασφαλίσει ότι η αλυσίδα εφοδιασμού φυσικού ελαστικού προστατεύει τα δικαιώματα όλων των εμπλεκομένων, προωθώντας ένα θετικό εργασιακό περιβάλλον σε όλα τα επίπεδα της αλυσίδας εφοδιασμού.
  2. Απόκτηση και Χρήση Υπεύθυνου Χώρου – Η Goodyear θα εργαστεί για την προώθηση μιας περιβαλλοντικά και κοινωνικά υπεύθυνης αλυσίδας εφοδιασμού φυσικού καουτσούκ, απαλλαγμένης από την αποψίλωση των δασών και την άρδευση της γης.
  3. Ανιχνευσιμότητα – Η Goodyear θα εργαστεί προς την κατεύθυνση της προώθησης των πρακτικών που οδηγούν στην ικανότητα εντοπισμού του φυσικού καουτσούκ σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού.
  4. Επεξεργασία φυσικού καουτσούκ – Η Goodyear αναμένει από τους προμηθευτές της, οι οποίοι επεξεργάζονται το φυσικό καουτσούκ για τη χρήση της, να κατασκευάζουν το προϊόν τους με υπεύθυνο και φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο.
  5. Διαδικασία καλλιέργειας και συγκομιδής φυσικού καουτσούκ – Η Goodyear ενθαρρύνει τους προμηθευτές της να χρησιμοποιούν τις πιο γνωστές πρακτικές καλλιέργειας για υπάρχοντα φυτευμένα και αναφυτευμένα δέντρα φυσικού καουτσούκ.
  6. Μικροί παραγωγοί, Δέσμευση και Ανάπτυξη κοινοτήτων – Η Goodyear θα εργαστεί για να αυξήσει τις αποδόσεις και να βελτιώσει το βιοτικό επίπεδο των υφιστάμενων μικροκαλλιεργητών, ενθαρρύνοντας όλους τους άμεσους προμηθευτές της και τα μέλη της αλυσίδας εφοδιασμού τους προκειμένου να υποστηρίξουν τις κοινότητές τους.
  7. Εφαρμογή και συμμόρφωση πολιτικής – Η Goodyear δεσμεύεται να εφαρμόσει χωρίς διαφθορά και με διαφάνεια αυτή την πολιτική και τις αρχές της.

Πέρα από αυτή τη νέα πολιτική, η Goodyear συνεργάζεται επίσης για τη βελτίωση της αειφορίας σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού φυσικού καουτσούκ. Η Goodyear είναι μέλος του Tire Industry Project (TIP), μια πρωτοβουλία από τους CEO των 11 μεγαλύτερων εταιρειών ελαστικών στον κόσμο, η οποία ασχολείται ενεργά με βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένων των αυτοκινητοβιομηχανιών, των παραγωγών καουτσούκ και της κοινωνίας των πολιτών, με σκοπό την ανάπτυξη μιας πλατφόρμας για την αειφορία του φυσικού καουτσούκ. Ο Thune συμπλήρωσε:

Η συνεργασία πολλών φορέων είναι συναρπαστική και πιστεύουμε ότι είναι το κλειδί για την ανάπτυξη μιας ενοποιημένης βιομηχανικής πλατφόρμας.

Μαζί, διερευνούμε τις βέλτιστες πρακτικές για την υπεύθυνη προμήθεια και τον εντοπισμό των κατάλληλων δομών διακυβέρνησης για την πλατφόρμα, με στόχο να καταστεί πραγματικότητα το βιώσιμο φυσικό καουτσούκ.

Η πολιτική προμήθειας φυσικού καουτσούκ της Goodyear εφαρμόζεται άμεσα και καλύπτει ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού, συμπεριλαμβανομένων των μικροκαλλιεργητών, των βιομηχανικών φυτειών, των ενδιάμεσων αντιπροσώπων/ ενοποιητών, των μεταποιητών, των εμπορικών εταιρειών και της ίδιας της εταιρείας Goodyear.