Γερασμένος και απαξιωμένος παραμένει σχεδόν στο σύνολο του ο στόλος αστικών λεωφορείων της Αθήνας. Ένας στόλος που επιφέρει μεγάλο περιβαλλοντικό βάρος από τις εκπομπές και από το θόρυβο. Σε μία εποχή που γίνεται μία παγκόσμια προσπάθεια μείωσης των ρύπων και των επιπτώσεων τους, η Ελλάδα βρίσκεται σταθερά στις τελευταίες θέσεις, με στόλο που ξεπερνάει τα 25 χρόνια ζωής και φτάνει πλέον τα 27!

Μειωμένη οδική ασφάλεια, ρύποι, θόρυβος, έλλειψη παροχών για άτομα με ειδικές ανάγκες (ράμπες για αναπηρικά αμαξίδια) και άλλα τόσα είναι τα κύρια προβλήματα όσον αφορά το γερασμένο στόλο αστικών λεωφορείων. Η απόφαση επέκτασης του ορίου ζωής των αστικών συγκοινωνιών στα 27 χρόνια είναι ιδιαίτερα επιβλαβής για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

1Αναλυτικά ο στόλος των 2.021 λεωφορείων στην Αθήνα έχει ως εξής:

ΚΙΝΗΣΗ ΜΕ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
Τεχνολογία Κινητήρα EURO I (1994) EURO II (1997) EURO III (2002) EURO IV (2007) EURO V (2010) EURO EEV EURO II (1997) EURO III (2002)
Πλήθος Οχημάτων 227 579 281 220 104 200 290 120

Στα πετρελαιοκίνητα λεωφορεία έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον η διαφορά εκπομπών οξειδίων του αζώτου, ανάλογα την αντιρρυπαντική τεχνολογία.

2Πιο συγκεκριμένα, τόσο σε πίνακα, όσο και διαγραμματικά:

ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΝΟx ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Τεχνολογία κινητήρα EURO I (1994) EURO II (1997) EURO III (2002) EURO IV (2007) EURO V (2010) EURO VI (2014)
ΝΟx (g/kWh) 8,0 7,0 5,0 3,5 2,0 0,4

Τα λεωφορεία με φυσικό αέριο εμφανίστηκαν σε μία Ευρωπαϊκή προσπάθεια μείωσης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Αν και η Αθήνα ωφελήθηκε σημαντικά από τη χρήση λεωφορείων φυσικού αερίου, σε σχέση με άλλες Ευρωπαϊκές πόλεις, παρέμεινε μια ρυπαρή κυκλοφοριακά πόλη, καθώς το 50% του στόλου (όλων των καυσίμων) είναι παλαιότερης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.

Πέρα από τα αστικά λεωφορεία, πρέπει να σημειωθεί ότι δυστυχώς και τα σχολικά και τα τουριστικά λεωφορεία έχουν όριο ζωής τα 27 χρόνια. Όχι μόνο για λόγους περιβάλλοντος, αλλά και οδικής ασφάλειας,7 πρέπει να ανανεωθεί ο στόλος αυτών. Παλαιότερη τεχνολογία ισούται με χαμηλότερη οδική ασφάλεια και αύξηση θνησιμότητας.

Η πολιτεία πρέπει να προφυλάξει τους πολίτες της και να προχωρήσει στην προμήθεια ανανεωμένου στόλου αστικών συγκοινωνιών. Όταν περίπου των 50% του πληθυσμού μετακινείται καθημερινά με τα αστικά μέσα η αναβάθμιση είναι ουσιαστικής σημασίας.

Όλες οι Ευρωπαϊκές πόλεις έχουν ήδη προβεί στην αντικατάσταση παλιότερων λεωφορείων τους με καινούργια, που είτε συγκαταλέγονται στην EURO 6 αντιρρυπαντική τεχνολογία, είτε χρησιμοποιούν εναλλακτικά καύσιμα που αποφέρουν μηδενικούς ρύπους.