Μοντέλο: BMW M5 2018 στις Η.Π.Α.

Αριθμός ανακληθέντων: 1.645 αυτοκίνητα

Το πρόβλημα: Ο αισθητήρας στάθμης καυσίμου στο ρεζερβουάρ μπορεί να κολλήσει πάνω σε ένα σωληνάκι καυσίμου μέσα στο ρεζερβουάρ, με αποτέλεσμα την εμφάνιση ανακριβής ποσότητα καυσίμου, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει στο σβήσιμο του αυτοκινήτου και να αυξήσει τον κίνδυνο σύγκρουσης.

Επίλυση: Δωρεάν επιδιόρθωση από τους επίσημους αντιπροσώπους ότι το σωληνάκι καυσίμου μέσα στο ρεζερβουάρ δεν θα έρχεται σε επαφή με τον αισθητήρα στάθμης καυσίμου.