Μέσα στις επόμενες ημέρες η κυβέρνηση μέσω του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα ανακοινώσει ένα “πακέτο” κινήτρων για την ενίσχυση της ηλεκτροκίνησης. Ανάλογα μέτρα θα περιληφθούν και στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα, το οποίο καταρτίζεται αυτήν την περίοδο.

Στα μέτρα αυτά εντάσσονται:

  • Η 10ετής προσαρμογή της αγοράς στην ηλεκτροκίνηση
  • Η επιδότηση της τοποθέτησης ρευματοδοτών (φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων)
  • Η συνεργασία με τις εταιρείες ηλεκτρισμού για την τοποθέτηση ρευματοδοτών κατά μήκος των αυτοκινητοδρόμων.

Οι «καθαρές» και ασφαλείς μετακινήσεις αποτελούν, άλλωστε, προτεραιότητα για την ΕΕ, με πολλές ευρωπαϊκές πόλεις να έχουν ήδη προγραμματίσει απαγόρευση κυκλοφορίας των οχημάτων με κινητήρες ντίζελ. Βασικός λόγος είναι ότι οι μεταφορές εξακολουθούν να αποτελούν την πρωταρχική πηγή εκπομπής ρύπων.

Αυτό προέκυψε από την έκθεση του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης για την κατάσταση του περιβάλλοντος στη χώρα μας, σύμφωνα με την οποία, αν και η γενική εικόνα των ρύπων έχει βελτιωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, δεν συμβαίνει το ίδιο με τα αιωρούμενα σωματίδια, τα οποία υπολογίζεται ότι καταγράφουν υπερβάσεις σε περιοχές όπου ζει το 21% του αστικού πληθυσμού.

Τα παραπάνω μέτρα, όπως δήλωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, θα συμβάλουν στην σταδιακή απομάκρυνση των αυτοκινήτων με κινητήρες βενζίνης και πετρελαίου από τα μεγάλα αστικά κέντρα:

Το πετρέλαιο και η βενζίνη είναι κάτι από το οποίο απομακρυνόμαστε. Εμείς, ως Πολιτεία, θα δώσουμε έμφαση στα θέματα των αυτοκινήτων και των μεταφορών, με στόχο να φύγουμε σταδιακά από τη λογική των ντίζελ οχημάτων.

1Κατηγορίες οχημάτων

Στο πρόσφατο πρώτο άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Υποδομών και Περιβάλλοντος, οι Έλληνες εκπρόσωποι Χρήστος Σπίρτζης και Σωκράτης Φάμελλος χαρακτήρισαν σημαντική την παροχή φορολογικών κινήτρων από την ΕΕ για την αγορά ηλεκτροκίνητων τουλάχιστον στις επαγγελματικές κατηγορίες οχημάτων, όπως τα ταξί και τα λεωφορεία:

Προτάθηκε η μείωση φόρων ειδικά για τομείς όπου αυτό είναι σχετικά εύκολο, όπως τα ταξί και τα λεωφορεία, και με αντικίνητρα που θα αποθαρρύνουν τη χρήση ρυπογόνων οχημάτων.

Οι δύο υπουργοί πρότειναν οικονομικά κίνητρα για τη γρήγορη ανάπτυξη υποδομών για δημόσιες μεταφορές, αλλά και υποδομών ρευματοδότησης για ηλεκτροκίνηση. Γεγονός είναι, πάντως, ότι η ηλεκτροκίνηση στην Ελλάδα παραμένει σε εμβρυϊκό στάδιο, όπως διαπιστωνόταν στο Εθνικό Πλαίσιο Πολιτικής για την Ανάπτυξη της Αγοράς Υποδομών Εναλλακτικών Καυσίμων στον τομέα των Μεταφορών, το οποίο ολοκληρώθηκε πέρυσι από το καθ’ ύλην υπουργείο, σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία.

Βάσει των στοιχείων, το 2016 στην Ελλάδα κυκλοφορούσαν μόνο 397 ηλεκτροκίνητα οχήματα, ενώ ειδική αναφορά γινόταν στην παλαιότητα των οχημάτων, καθώς τα τέσσερα στα δέκα είναι ηλικίας άνω των 17 ετών, ποσοστό το οποίο στα αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης διαμορφώνεται στο 30%. Στην παλαιότητα των οχημάτων αποδίδεται η μεγάλη εξάρτησή τους από τα συμβατικά καύσιμα. Έτσι, υπολογίζεται ότι το 86% του στόλου κινείται με κάποιου είδους βενζίνη (απλή ή αμόλυβδη), ενώ με πετρέλαιο κινείται το 13,3%. Ειδικά στα λεωφορεία, το πετρέλαιο αποτελεί το βασικό καύσιμο (95%), ενώ με εναλλακτικά καύσιμα, δηλαδή υγραέριο και φυσικό αέριο, κινείται μόλις το 1,8% του συνόλου. Φυσικό αέριο καταναλώνουν σήμερα μόνο 310 λεωφορεία στην Αθήνα.

Το σχέδιο έδινε προτεραιότητα στις υποδομές ηλεκτρικής φόρτισης, αλλά και στην τόνωση της αγοράς ηλεκτροκίνητων οχημάτων, κάνοντας συγκεκριμένη αναφορά σε μέτρα όπως η υποχρεωτική πρόβλεψη χρήσης φορτιστών στα νεοανεγειρόμενα και ριζικά ανακαινιζόμενα κτίρια, και προτείνοντας την εξέταση μέτρων υποστήριξης της ηλεκτροκίνησης, μεταξύ των οποίων η παροχή άμεσων ή έμμεσων οικονομικών κινήτρων (για παράδειγμα, οι φορολογικές απαλλαγές στα ηλεκτρικά οχήματα και άλλα «καθαρά» οχήματα), η εφαρμογή ευνοϊκών ρυθμίσεων για τη στάθμευση των ηλεκτροκίνητων οχημάτων ή την κίνηση στις λεωφορειολωρίδες, η χρηματοδότηση υποδομών φόρτισης, η δημιουργία θεσμικού πλαισίου χρηματοδότησης ερευνητικών έργων και προγραμμάτων.