Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας ανακοινώνει την ανάκληση 199 Mitsubishi ASX και Eclipse Cross στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα:

Ανακαλεί 97 Mitsubishi ASX και Eclipse Cross, με χρονολογία κατασκευής 2018. Η Mitsubishi Motors εντόπισε ότι σε συγκεκριμένο αριθμό οχημάτων ενδέχεται κατά την ενεργοποίηση της υδραυλικής αντλίας φρένων να πραγματοποιηθεί επαναφορά της ECU ASC (ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου του συστήματος Active Stability Control), το οποίο μπορεί να επηρεάσει τη σταθερότητα του οχήματος.

Επίσης ανακαλεί 102 Mitsubishi ASX και Eclipse Cross, με χρονολογία κατασκευής 2018. Η Mitsubishi Motors εντόπισε ότι σε συγκεκριμένο αριθμό οχημάτων ενδέχεται η διάρκεια του χρόνου πέδησης του συστήματος FCM (Forward Collision Mitigation System/ Σύστημα μετριασμού εμπρόσθιας σύγκρουσης) να είναι μεγαλύτερη από το απαραίτητο όταν ανιχνεύσει πεζό ή αντικείμενα. Ως αποτέλεσμα αυτού, ο οδηγός νιώθει την ανάγκη να εφαρμόσει μεγαλύτερη πέδηση, προκειμένου να αντισταθμίσει αυτό που θεωρεί ανεπαρκή δύναμη φρεναρίσματος.

Μέχρι στιγμής στην Ελλάδα δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος που να σχετίζεται με τα συγκεκριμένα θέματα. Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχημάτων, θα ενημερωθούν εγγράφως μέσω συστημένης επιστολής, ώστε να προσέλθουν στα κατά τόπους εξουσιοδοτημένα συνεργεία Mitsubishi για να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι και επαναπρογραμματισμοί, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, οι καταναλωτές παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με την Τεχνική ∆ιεύθυνση της εταιρείας Αδελφοί Σαρακάκη ΑΕΒΜΕ στα τηλέφωνα 210 3483300 και 795 με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της, ή μέσω e-mail στη διεύθυνση: info@saracakis.gr.