Σήμερα συνεδρίασε το διοικητικό συμβούλιο της Renault το οποίο δημοσιοποίησε τα αποτελέσματα της εσωτερικής προκαταρκτικής έρευνας που διενέργησε στις αμοιβές του Carlos Ghosn, από το 2015 έως το 2018.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας, όλες οι αμοιβές του Ghosn ήταν σύμφωνες με τη γαλλική νομοθεσία. Το Δ.Σ της Renault ενημερώθηκε επίσης από τους δικηγόρους της σχετικά με τους λόγους για τους οποίους κατηγορείται ο Ghosn στην Ιαπωνία.

Η Renault ζήτησε από τους δικηγόρους της να παρέχουν άμεσα στο Δ.Σ της, όποια ενημέρωση έχουν σχετικά με την κατάσταση του Ghosn, συμπληρώνοντας πως το Δ.Σ δεν έχει πληροφορίες σχετικά με την υπεράσπιση του Carlos Ghosn στην Ιαπωνία. Τέλος η Renault διατήρησε τον Ghosn ως πρόεδρο και CEO της.