Η Porsche ανακοίνωσε πως πλέον κατέχει το 15,5% των μετοχών της Rimac, αυξάνοντας το ποσοστό της κατά 5,5%, αφού πριν από κάτι περισσότερο από έναν χρόνο, η γερμανική εταιρία είχε αγοράσει το 10% των μετοχών της κροατικής εταιρίας.

Η Rimac έχει ως κύριο αντικείμενό της την ανάπτυξη hypercars, μπαταριών υψηλής τάσης, ηλεκτροκινητήρων και ψηφιακών διεπαφών μεταξύ ανθρώπου και μηχανής. Η Rimac αναπτύσσει και παράγει, επίσης, ηλεκτρικά ποδήλατα σε συνεργασία με τη θυγατρική της, Greyp Bikes, η οποία ιδρύθηκε το 2013.

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός πως από την Rimac προμηθεύεται μπαταρίες η Koenigsegg για τη Regera και λίαν συντόμως η Aston Martin για την Valkyrie. Στόχος της Rimac είναι σε λίγα χρόνια από σήμερα η παραγωγή συσσωρευτών ενέργειας που θα διαθέτει για χρήση σε ανάλογες υπερκατασκευές να ανέρχεται σε ετήσια βάση από 5.000 έως και 10.000 μονάδες. Σήμερα, η Rimac, η οποία ξεκίνησε το 2009, απασχολεί περίπου 550 άτομα.