Όπως ανακοίνωσε η NHTSA, ανακαλούνται 37 BMW Z4, 177 Toyota Supra και 31 BMW 330i και 330i xDrive, επειδή η μονάδα ελέγχου των φωτιστικών σωμάτων μπορεί να μην λειτουργεί σωστά.

Για την προβληματική μονάδα ελέγχου ευθύνεται ο προμηθευτής του συγκεκριμένου ανταλλακτικού και επηρεάζονται οι BMW Z4 που κατασκευάστηκαν μεταξύ 16 Ιουλίου και 20 Αυγούστου, οι Toyota Supra κατασκευής μεταξύ 15 και 25 Ιουλίου και τα 330i παραγωγής από 22 Ιουλίου έως και 18 Οκτωβρίου 2019.

Δεν έχουν αναφερθεί ατυχήματα ή τραυματισμοί που να σχετίζονται με το συγκεκριμένο πρόβλημα, με τα επηρεαζόμενα αυτοκίνητα να αποκτούν νέα μονάδα ελέγχου φωτιστικών σωμάτων.