Η Toyota Ευρώπης ανακοίνωσε ότι το 2019 έφθασε το 100% χρήσης ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας σε όλες τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και εγκαταστάσεις της. Πιο συγκεκριμένα, οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις της Toyota περιλαμβάνουν 9 εργοστάσια παραγωγής αυτοκινήτων, 14 αποθήκες ανταλλακτικών, 7 κέντρα εφοδιαστικής αλυσίδας, 29 εθνικές εταιρείες εμπορίας και πωλήσεων αυτοκινήτων, τα κεντρικά της γραφεία στο Βέλγιο και τα υποκαταστήματα της, καθώς και το τεχνικό της κέντρο.

Η ζήτηση για ρεύμα των παραπάνω ανήλθε σε 500 GWh, και προήλθε στο 100% από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στα εργοστάσια παραγωγής της Toyota, από το 2015 (έτος αναφοράς για το στρατηγικό πλάνο Challenge 2050) η ενέργεια που απαιτείται για την κατασκευή ενός αυτοκινήτου μειώθηκε κατά 18%.

Σε σύγκριση με τον μέσο όρο της αυτοκινητοβιομηχανίας στην Ε.Ε., που ανέρχεται σε 2,3 MWh ανά αυτοκίνητο, η Toyota χρειάζεται 48% λιγότερη ενέργεια ανά παραγόμενο όχημα.