Νέα έρευνα της ομάδας Μελέτης της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης σε Αστικές Περιοχές του Αστεροσκοπείου Αθηνών, η οποία μελετά τα δεδομένα εκπομπών ρύπων, που δημοσιεύτηκε σήμερα δείχνει ότι η μείωση χρήσης των οχημάτων σε ποσοστό περίπου 30-50%, από το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού λόγω των περιορισμών κυκλοφορίας, έχει οδηγήσει σε σημαντική μείωση των εκπομπών CO, NOx, PM, CO2, έως και 40% στην περιοχή της Αθήνας, επιβεβαιώνοντας και τις μετρήσεις πριν από λίγες ημέρες από το υπουργείο Περιβάλλοντος.

1

Επίσης κατά το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου, έχει αυξηθεί κατά πολύ η ορατότητα στην Αθήνα άνω των 10 χιλιομέτρων. Παράλληλα ερευνητές του Αστεροσκοπείου Αθηνών μετέχουν σε ένα πρόγραμμα για να διαπιστωθεί πως οι μετεωρολογικές συνθήκες επηρεάζουν και σε τι βαθμό τα κρούσματα κορωνοϊού στη χώρα μας.

Επίσης λόγω του περιορισμού της απαγόρευσης έχει αυξηθεί η χρονική διάρκεια της θέρμανσης των κατοικιών και έτσι οι καθημερινές θυμίζουν Κυριακές όσον αφορά στο προφίλ της θέρμανσης. Η έρευνα διαπίστωσε πως σε όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας το πετρέλαιο χρησιμοποιείται ως πρωτεύον καύσιμο, αλλά παρατηρούνται διαφοροποιήσεις ως προς τη δεύτερη επιλογή των πολιτών. Στην Αττική η χρήση των κλιματιστικών είναι πολύ μεγάλη ενώ στις υπόλοιπες περιφέρειες η επιλογή του κλιματιστικού και η καύση βιομάζας βρίσκονται σχεδόν στα ίδια επίπεδα.