Το VW Group ανακοίνωσε πως κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους είχε λειτουργικά κέρδη 904 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 76,6% σε σχέση με τα 3,9 δισ. ευρώ που είχε το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στα 682 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 83,3% σε σύγκριση με τα 4,07 δισ. ευρώ του πρώτου τριμήνου του 2019, ενώ τα καθαρά κέρδη υποχώρησαν κατά 83,1% από τα 3,05 δισ. ευρώ στα 517 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα υποχώρησαν κατά 8,3% από τα 60 δισ. ευρώ στα 55,05 δισ. ευρώ, με το VW Group να πουλά 2 εκατ. αυτοκίνητα, -23% σε σχέση με τα 2,6 εκατ. που είχε πουλήσει το πρώτο τρίμηνο του 2020. Επιπλέον, το λειτουργικό περιθώριο κέρδους του ομίλου έπεσε στο 1,6%, μειωμένο σημαντικά από το 8,1% του πρώτου τριμήνου του 2019. Το περιθώριο κέρδους προ φόρων υποχώρησε από το 6,8% στο 1,2%.

Η VW ανέφερε ότι οι αρνητικές επιπτώσεις του κορωνοϊού επηρεάζουν τα παράγωγα των προϊόντων, όπως και την ισοτιμία των νομισμάτων, που με τη σειρά τους έπληξαν τα αποτέλεσμα του πρώτου τριμήνου του 2020, κατά 1,3 δισ. ευρώ. Η VW δήλωσε ότι η καθαρή ταμειακή της ροή μειώθηκε κατά 4,5 δισ. ευρώ, σε -2,5 δισ. ευρώ, από έτος σε έτος, λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας. Η καθαρή ρευστότητα της εταιρίας μέχρι τις 31 Μαρτίου ανέρχονταν στα 17,79 δισ. ευρώ, αυξημένη κατά 11,2%, από τα 15,99 δισ. ευρώ έναν χρόνο πριν. Στο τέλος Δεκεμβρίου 2019, η ρευστότητα ήταν στα 21,3 δισεκατομμύρια ευρώ.

Το VW Group αναμένει οι πωλήσεις του για το 2020 να είναι σημαντικά χαμηλότερες από τις πωλήσεις που σημείωσε το 2019, μειωμένες κατά 15% – 20%, λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού. Επίσης θα αντιμετωπίσει προκλήσεις από την αυξανόμενη ένταση του ανταγωνισμού, τις ασταθείς αγορές εμπορευμάτων και συναλλάγματος και τις αυστηρότερες απαιτήσεις που σχετίζονται με τις εκπομπές ρύπων. Τα έσοδα από τις πωλήσεις αναμένεται να είναι σημαντικά χαμηλότερα από το επίπεδο του προηγούμενου έτους. Συνολικά, ο Όμιλος Volkswagen αναμένει ότι τα λειτουργικά κέρδη για το 2020 θα είναι σημαντικά χαμηλότερα από αυτά του προηγούμενου έτος, αλλά θα παραμείνουν θετικά.

Λόγω της χαμηλότερης ζήτησης νέων αυτοκινήτων, των περαιτέρω πληρωμών λόγω του Dieselgate αλλά και των ταμειακών εκροών από συγχωνεύσεις και εξαγορές, η καθαρή ταμειακή ροή του VW Group για το 2020 αναμένεται να είναι χαμηλότερη από την αντίστοιχη του προηγούμενου έτους. Ως αποτέλεσμα, η καθαρή ρευστότητα στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας θα μειωθεί επίσης σε σχέση με το επίπεδο του προηγούμενου έτους.

Ο επικεφαλής οικονομικών υπηρεσιών της VW, Frank Witter δήλωσε:

Η παγκόσμια πανδημία του Covid-19 επηρέασε σημαντικά την επιχείρησή μας κατά το πρώτο τρίμηνο. Έχουμε λάβει πολλά αντίμετρα για να μειώσουμε το κόστος και να διασφαλίσουμε τη ρευστότητα και συνεχίζουμε να είμαστε ισχυρά τοποθετημένοι οικονομικά. Ο Όμιλος Volkswagen διέρχεται αυτήν την άνευ προηγουμένου κρίση με έμφαση και αποφασιστικότητα.

O Witter είπε επίσης πως αναμένει από τη κυβέρνηση της Γερμανίας μια γρήγορη απόφαση σχετικά με τα κίνητρα που θα προσφέρει στους καταναλωτές για την αγορά νέων αυτοκινήτων, με την εταιρία να προτείνει μάλιστα να εφαρμοστεί το μέτρο της απόσυρσης σε όλη την Ευρώπη για να σωθεί η αγορά αυτοκινήτων.

Τέλος η VW προειδοποίησε επίσης πως ενδέχεται να επανεξετάσει τα μερίσματα που θα καταβάλει στους μετόχους της για τη χρήση του 2019. Τον Φεβρουάριο η VW πρότεινε την καταβολή μερίσματος 6,5 ευρώ ανά κοινή μετοχή (4,8 ευρώ το 2018) και 6,56 ευρώ ανά προνομιούχα μετοχή (4,86 ευρώ το 2018).