Αρνητική για το Ελληνικό Δημόσιο ήταν η τελική εξέλιξη στην υπόθεση του καταλογισμού από το Τελωνείο Αθηνών φόρων και προστίμων συνολικού ύψους 133,2 εκατ. ευρώ στις ελληνικές αντιπροσωπείες των Mercedes και BMW.

Το Συμβούλιο της Επικρατείας απεφάνθη οριστικά ότι τα ποσά αυτά, τα οποία είχαν καταλογιστεί στις δύο εταιρείες με το αιτιολογικό ότι είχαν διαπράξει το αδίκημα της λαθρεμπορίας, χρησιμοποιώντας ιδιαίτερα τεχνάσματα για τη μείωση των φορολογικών τους επιβαρύνσεων κατά τις εισαγωγές χιλιάδων αυτοκινήτων που πραγματοποίησαν στην Ελλάδα τα έτη 2011-2013, θα πρέπει να τους επιστραφούν, καθώς δεν υπάρχει κανένα αδίκημα, ούτε κάποια παράβαση, ούτε παραβιάστηκε η υφιστάμενη φορολογική νομοθεσία.

Τα ποσά των φόρων και των προστίμων, συνολικού ύψους 133,2 εκατ. ευρώ, οι υπεύθυνοι των δύο εταιρειών τα είχαν καταβάλει εξ’ολοκλήρου τον Σεπτέμβριο του 2017.

Ταυτόχρονα, όμως, είχαν αμφισβητήσει τους ισχυρισμούς των ελληνικών τελωνειακών αρχών, προσφεύγοντας στα αρμόδια διοικητικά δικαστήρια και ζητώντας την ακύρωση των πράξεων επιβολής φόρων και προστίμων.