Η Scania ετοιμάζει και αυτή ηλεκτρικά φορτηγά και η εταιρία έχει ξεκινήσει τις δοκιμές πρόσκρουσης προκειμένου να αξιολογήσει το πόσο ασφαλείς είναι οι μπαταρίες σε περίπτωση ατυχήματος.

Έτσι για τις ανάγκες αυτές χρησιμοποίησε ένα Volkswagen Golf, με τα αποτελέσματα να δείχνουν πως οι προσομοιώσεις που είχε κάνει η εταιρία ήταν 100% σωστές, με το κέλυφος των μπαταριών να τις προστατεύουν, έτσι ώστε αυτές να μην παθαίνουν απολύτως καμία ζημιά, που θα μπορούσε να οδηγήσει σε πυρκαγιά.