Οι κατασκευαστικές αυτοκινήτων θα πρέπει πλέον να πληρούν αυστηρά πρότυπα στα όρια εκπομπών ρύπων των οχημάτων τους, ώστε οι δραστηριότητές τους να χαρακτηρίζονται ως βιώσιμες επενδύσεις, σύμφωνα με τους προτεινόμενους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ωστόσο, οι αυτοκινητοβιομηχανίες αντιδρούν, υποστηρίζοντας ότι κάτι τέτοιο θα υποβαθμίσει την επενδυτική δραστηριότητα στην ομαλή πράσινη μετάβαση στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Στο ρυθμιστικό πλαίσιο της πράσινης χρηματοδότησης που θα ισχύσει από το τέλος του 2021, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα καθορίζει ποιες επενδύσεις μπορούν να χαρακτηριστούν ως “βιώσιμες”, βάσει κριτηρίων που απαιτούν οι επενδύσεις να “συμβάλλουν βιώσιμα” στην αναχαίτιση ή την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Με αυτόν τον τρόπο η ΕΕ επιχειρεί να υποχρεώσει τους επενδυτές να αποκαλύπτουν ποιες επενδύσεις πληρούν τα παραπάνω κριτήρια ώστε να αποφευχθεί το “πράσινο ξέπλυμα” ή η παρουσίαση ενός οχήματος ως φιλικού για το περιβάλλον ενώ δεν είναι, και να στραφεί η επενδυτική δραστηριότητα σε εργασίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε προτάσεις για τους κανόνες που δρομολογεί, για να τεθούν σε δημόσιο διάλογο πριν ολοκληρωθεί το τελικό σχέδιο στο τέλος του έτους.

Σύμφωνα με τους κανόνες, στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας, ως βιώσιμη θα χαρακτηρίζει μια επένδυση που θα συνιστά την κατασκευή αυτοκινήτων που θα εκπέμπουν λιγότερο από 50 γραμμάρια CO2 ανά χιλιόμετρο. Αυτό θα ισχύει για επιβατικά οχήματα και φορτηγά οχήματα που ζυγίζουν λιγότερο από 3,5 τόνους.

Από το 2026, μόνο τα οχήματα μηδενικών εκπομπών σε αυτές τις κατηγορίες προβλέπεται να κατηγοριοποιούνται ως βιώσιμα, πράγμα που σημαίνει ότι θα υβριδικά οχήματα θα χάσουν την “πράσινη” ετικέτα τους.

Τα όρια που ορίζει το νέο νομοθετικό πλαίσιο είναι χαμηλότερα από εκείνα που έχει αυτή τη στιγμή η ΕΕ για τα νέα αυτοκίνητα, των 95 γραμμαρίων CO2/χλμ κατά μέσο όρο, που υποχρεούνται να κατασκευάζουν οι εταιρείες για να μην πληρώσουν κάποιο πρόστιμο.

Από τη μεριά της, η ACEA, η Ευρωπαϊκή Ένωση Κατασκευαστών Αυτοκινήτων, ανέφερε πως οι νέοι κανόνες πράσινης χρηματοδότησης κινδυνεύουν να δυσχεράνουν την προσπάθεια των αυτοκινητοβιομηχανιών να συγκεντρώσουν τους απαραίτητους πόρους για την “εξυγίανση” των στόλων τους. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της ACEA:

Ο τομέας της αυτοκινητοβιομηχανίας ανησυχεί πως οι νέοι κανόνες μπορεί να έχουν αντίθετα αποτελέσματα για τους επενδυτές την ίδια στιγμή που χρειάζεται επιπλέον χρηματοδότηση για τη μετάβαση σε πιο καθαρές λύσεις,

Σήμερα, οι εκπομπές CO2 από τις μεταφορές στην Ευρώπη είναι αρκετά μεγαλύτερες σε σχέση με τη δεκαετία του 1990. Αναγνωρίζεται η ανάγκη να αντιστραφεί αυτή η τάση προκειμένου η ΕΕ να εκπληρώσει τον μακροοινονομικό της στόχο για μηδενικές εκπομπές ρύπων μέχρι το 2050.

Οι μεταφορές παράγουν σχεδόν το 30% των συνολικών ευρωπαϊκών εκπομπών CO2, με τα 3/4 να προέρχονται από τις οδικές μεταφορές.

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες στην Ευρώπη προσφέρουν όλο και περισσότερα αυτοκίνητα μηδενικών εκπομπών ρύπων. Ωστόσο, παρόλο που οι πωλήσεις των ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων στην Ευρώπη αυξήθηκαν κατά 71,2% κατά το διάστημα Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου του 2020, αποτελούν μόλις το 4% του συνόλου των πωλήσεων νέων αυτοκινήτων.