Πριν από 10 χρόνια το κόστος των μπαταριών ιόντων λιθίου για ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο ήταν περίπου 1.110 δολάρια ανά κιλοβατώρα, αλλά σήμερα, το κόστος αυτό έχει μειωθεί στα 137 δολάρια ανά κιλοβατώρα, μια πτώση της τάξης του 89%. Μάλιστα, σε ορισμένες αγορές όπως αυτή της Κίνας, το κόστος έχει μειωθεί ακόμη περισσότερο, κοντά στα 100 δολάρια ανά κιλοβατώρα.

Αυτό προκύπτει από τα αποτελέσματα μιας πρόσφατης μελέτης, η οποία συμπληρώνει πως η πτώση αυτή θα συνεχιστεί και θα επιτρέψει στις αυτοκινητοβιομηχανίες να είναι σε θέση να κατασκευάζουν ηλεκτρικά αυτοκίνητα που θα έχουν ίδια τιμή με τα αυτοκίνητα με κινητήρες εσωτερικής καύσης, έχοντας παράλληλα και αντίστοιχα περιθώρια κέρδους από αυτά.

1

Σύμφωνα με την μελέτη:

Πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην αγορά, με την μετάβαση σε αυτά να είναι γρήγορη, προκειμένου να μετριαστούν οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Ακόμη και αν από σήμερα πωλούνται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρικά οχήματα, θα χρειαζόταν περισσότερο από μια δεκαετία για να αντικατασταθεί το 50% των αυτοκίνητων με συμβατικούς κινητήρες που κυκλοφορούν στους δρόμους του κόσμου.