Η Εθνοφυλακή της Πορτογαλίας (GNR, Guarda Nacional Republicana) κατάσχεσε ένα Nissan GT-R, μετά από συμμετοχή του σε αξιόποινες δράσεις, και -αντί να το προσθέσει στο στόλο της- το παρέδωσε στην αρμόδια αρχή της χώρας για τη μεταφορά ανθρώπινων οργάνων στη Λισαβόνα και στο Πόρτο.

1

Πιο συγκεκριμένα, το ιαπωνικό sportscar ξεχωρίζει χάρη στα ειδικά γραφικά που περιλαμβάνει αυτοκόλλητα της GNR και της Transporte de Orgaos (Μεταφορά Οργάνων), καθώς και τους φάρους ειδοποίησης.

2

Σύμφωνα με την GNR, τα τελευταία δέκα χρόνια, η υπηρεσία της έχει ήδη πραγματοποιήσει 2.836 μεταφορές οργάνων, διανύοντας πάνω από μισό εκατομμύριο χιλιόμετρα.

3