Η Κομισιόν επέλεξε 24 έργα που θα χρηματοδοτηθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση με στόχο τη δημιουργία υποδομών εναλλακτικών καυσίμων. Συνολικά, θα λάβουν από την ΕΕ επιχορηγήσεις ύψους 292,5 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του μηχανισμού για τις υποδομές εναλλακτικών καυσίμων, προκειμένου να αναπτύξουν τις σχετικές υποδομές κατά μήκος του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) σε 23 κράτη μέλη της ΕΕ.

1

Τα έργα που επιλέχθηκαν θα επιταχύνουν τη δημιουργία του ολοκληρωμένου δικτύου υποδομών φόρτισης και ανεφοδιασμού με υδρογόνο που είναι απαραίτητες για την ευρεία χρήση των οχημάτων χαμηλών και μηδενικών εκπομπών για όλους τους τρόπους μεταφοράς.

2Η Επίτροπος Μεταφορών Adina Valean δήλωσε σχετικά:

Η επένδυσή μας ύψους 292,5 εκατομμυρίων ευρώ θα μεταφραστεί σε περίπου 5.7.00 σημεία φόρτισης σε περίπου 1.400 σταθμούς φόρτισης, συν περίπου 57 σταθμούς ανεφοδιασμού υδρογόνου κατά μήκος του δικτύου ΔΕΔ-Μ, μέσα στην επόμενη τριετία. Σύμφωνα με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και την ανάγκη να αυξηθεί η ενεργειακή ανεξαρτησία της ΕΕ, τα έργα θα βοηθήσουν το δίκτυο μεταφορών της Ευρώπης να απομακρυνθεί από την εξάρτηση του από τα ορυκτά καύσιμα.

Ο μηχανισμός για τις υποδομές εναλλακτικών καυσίμων συνδυάζει τις επιχορηγήσεις του μηχανισμού “Συνδέοντας την Ευρώπη” με τη στήριξη χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, με στόχο την αύξηση του αντικτύπου των επενδύσεων.