Ο Σύνδεσμος Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδος (ΣΕΕΠΕ) θέλησε να διευκρινίσει το θέμα που αφορά την αφορά τη διακύμανσης των τιμών των καυσίμων και τις ανακρίβειες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, λέγοντας πως οι χονδρικές τιμές στην Ελλάδα επηρεάζονται από τις Διεθνείς τιμές Platts των τελικών προϊόντων πετρελαιοειδών (ανατολικής Μεσογείου) και όχι από τις τιμές Platts του αργού.

Οι λιανικές τιμές των βενζινών στις αντλίες αποτελούνται από την τιμή του διυλιστηρίου, τους φόρους και δασμούς (ΕΦΚ, ΔΕΤΕ, Ειδική εισφορά, ΡΑΕ, ΦΠΑ 24% και πράσινο τέλος ΕΛΑΠΕ) το μεταφορικό κόστος, το μικτό περιθώριο κέρδους της εταιρίας εμπορίας και του πρατηριούχου.

Έτσι στην 1η του Νοέμβρη με τιμή αντλίας στην Αττική στα 2,012 ευρώ, τα 0,82 ευρώ ήταν η τιμή του διυλιστηρίου, ποσό που αντιστοιχεί στο 40,7% της τελικής τιμής, το 1,107 ευρώ ήταν φόροι και δασμοί, ποσό που αντιστοιχεί στο 55% της τελικής τιμής και τα 0,085 ευρώ ήταν το μικτό περιθώριο κέρδους της εταιρίας εμπορίας και του πρατηριούχου, ποσό που αντιστοιχεί στο 4,2% της τελικής τιμής.

Προσθέτει δε, τονίζοντας ότι οι τιμές των προϊόντων στην αντλία δεν μεταβάλλονται ποτέ με το ίδιο ποσοστό που μεταβάλλονται οι διεθνείς τιμές. Οι λιανικές τιμές (βενζίνης, πετρελαίου, κλπ.) ακολουθούν τις τιμές των τελικών προϊόντων Διυλιστηρίων και όχι τις τιμές του αργού (πχ. Brent).

Ο ΣΕΕΠΕ συμπληρώνει πως οι τιμές των διυλιστηρίων στην Ελλάδα διαμορφώνονται από τον μέσο όρο των τελευταίων τεσσάρων ημερών. Οπότε, υπάρχει μια σχετική υστέρηση στην εμφάνιση των τυχόν αυξομειώσεων των διεθνών τιμών στην αγορά.

Παράλληλα αναφέρει ότι οι εταιρίες εμπορίας διαμορφώνουν τις τιμές τους κάθε μέρα με βάση τις τιμές των διυλιστηρίων και οποιεσδήποτε αλλαγές περνάνε άμεσα στα πρατήρια.

Τέλος, στην ανακοίνωσή ο ΣΕΕΠΕ καταλήγει αναφέροντας πως οι τιμές αντλίας καθορίζονται ελεύθερα και αποκλειστικά από τους πρατηριούχους. Οι εταιρίες εμπορίας σε καμία περίπτωση δεν καθορίζουν – απαγορεύεται ακόμα και να συστήνουν – λιανικές τιμές αντλίας.