Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε σήμερα (PDF) τα νέα πρότυπα εκπομπών Euro 7. Πρόκειται για τους κανόνες εκπομπών ρύπων που θα διέπουν τη τελευταία γενιά κινητήρων εσωτερικής καύσης της ηπείρου, με τα αυτοκίνητα που θα φέρουν αυτούς τους κινητήρες να αναμένεται να παραμείνουν στους ευρωπαϊκούς δρόμους πολύ μετά την απαγόρευση της πώλησής τους στις 27 χώρες το 2035.

1

Το Euro 7 θα ισχύει για όλα τα επιβατικά αυτοκίνητα, τα βαν, τα φορτηγά και τα λεωφορεία που θα πωλούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με στόχο τη μείωση των επιβλαβών εκπομπών και ρύπων από τους κινητήρες, τα φρένα και τα ελαστικά, συμπεριλαμβανομένων των εξαιρετικά λεπτών σωματιδίων (PM), των υδρογονανθράκων και του μονοξειδίου του άνθρακα.

2Μείωση εκπομπών από τους κινητήρες, τα φρένα και τα ελαστικά

Η Κομισιόν εκτιμά πως το 2050 περισσότερα από το 20% των επιβατικών αυτοκινήτων και βαν που θα κυκλοφορούν στους δρόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και περισσότερα από το 50% των βαρύτερων οχημάτων θα εξοπλίζονται με κινητήρα εσωτερικής καύσης, ενώ τα ηλεκτρικά οχήματα θα εκπέμπουν μικροσωματίδια από την τριβή των φρένων και των ελαστικών τους.

Η Κομισιόν σημειώνει ότι οι νέοι Euro 7 κανονισμοί αναμένεται να μειώσουν τις εκπομπές οξειδίων του αζώτου (NOx) από αυτοκίνητα και βαν κατά 35% σε σύγκριση με τους υπάρχοντες κανονισμούς εκπομπών καυσαερίων Euro 6 και κατά 56% από λεωφορεία και φορτηγά.

Σε ότι αφορά τη μείωση των μικροσωματιδίων από τις εξατμίσεις αυτή θα είναι 13% σε αυτοκίνητα και βαν, 39% από λεωφορεία και φορτηγά, ενώ τα μικροσωματίδια από τα φρένα ενός αυτοκινήτου θα μειωθούν κατά 27%. Ο στόχος των ελαστικών θα τεθεί μετά την αναθεώρηση των μεθόδων μέτρησης της τριβής τους.

3Διάβασε επίσης

Η ρύπανση των ελαστικών θα γίνει χειρότερη καθώς όλο και πιο βαριά ηλεκτρικά οχήματα βγαίνουν στην αγορά

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Thierry Breton είπε για τις εκπομπές ρύπων από τα φρένα των ηλεκτρικών:

Μερικές φορές υποθέτουμε ότι τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι εντελώς καθαρά και είναι από πλευράς CO2, αλλά τα ηλεκτρικά οχήματα είναι περίπου 40% βαρύτερα από το μέσο όχημα με κινητήρα εσωτερικής καύσης, επομένως εκπέμπουν περισσότερα από αυτά τα σωματίδια.

Να σημειωθεί ωστόσο πως τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα χρησιμοποιούν τον κινητήρα τους και για να φρενάρουν, μειώνοντας έτσι τη χρήση των φρένων και ως εκ τούτου τις εκπομπές μικροσωματιδίων από το σύστημα πέδησης. Η ΕΕ λέει πως τα όρια εκπομπών σωματιδίων πέδησης θα μειωθούν ξανά στο μισό από το 2035.

Σύμφωνα με την πρόταση (PDF), οι κανόνες του Euro 7 θα βελτιώσουν κυρίως την ποιότητα του αέρα στις πόλεις, αλλά θα διατηρήσουν προσιτά τα αυτοκίνητα στο κοινό, αφού δεν απαιτούν πολύ ακριβότερο εξοπλισμό για τον περιορισμό των ρύπων τους.

Συγκεκριμένα η Κομισιόν θεωρεί πως για να επιτευχθεί η μείωση των ρύπων στο πρότυπο Euro 7 απαιτείται τεχνολογία που θα αυξήσει την τιμή ενός αυτοκινήτου και βαν κατά 304 ευρώ, ενώ στα φορτηγά και στα λεωφορεία απαιτείται εξοπλισμός αξίας 2.681 ευρώ.

4Υποβάθμιση μπαταρίας

Εκτός από τις εκπομπές ρύπων από κινητήρες, ελαστικά και φρένα, η πρόταση προσδιορίσει επίσης την υποβάθμιση της μπαταρίας για ηλεκτρικά και plug-in υβριδικά οχήματα σε έως 80% μετά από πέντε χρόνια ή 100.000 χλμ και έως 70% μετά από οκτώ χρόνια ή 160.000 χλμ.

5

Σύμφωνα με την Κομισιόν η ατμοσφαιρική ρύπανση που προέρχεται από τον κλάδο των οδικών μεταφορών οφείλεται για το 39% των συνολικών εκπομπών οξειδίων του αζώτου (NOx) και το 47% των συνολικών εκπομπών οξειδίων του αζώτου (NOx) σε αστικές περιοχές, όπως επίσης και για το 11% των μικροσωματιδίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Δεν μπορούμε να δεχτούμε μια κοινωνία όπου η έκθεση στην ατμοσφαιρική ρύπανση ευθύνεται ετησίως για περισσότερους από 300.000 πρόωρους θανάτους μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27. Οι νέοι κανόνες θα μας βοηθήσουν να αναπνέουμε πιο ασφαλή αέρα και θα βοηθήσουν τον τομέα να γίνει πιο πράσινος και πιο ανθεκτικός. Πρέπει να επιμείνουμε στον στόχο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας καθιερώνοντας πρότυπα παγκοσμίως.

δήλωσε η Margrethe Vestager, επίτροπος ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

6Το τέλος του tuning;

Η πρόταση απαιτεί επίσης από τους κατασκευαστές να αναβαθμίσουν το ενσωματωμένο σύστημα διάγνωσης (OBD) σε αυτό που προσφέρει εποχούμενη παρακολούθηση (OBM) για την αναφορά αλλαγών και βλαβών στον κινητήρα που ενδέχεται να αυξήσουν τις εκπομπές.

Αυτό ενδέχεται να βάλει τέλος στη βελτίωση των αυτοκινήτων μέσω προγραμμάτων που στοχεύουν στην αύξηση της ιπποδύναμης.

7Σε ισχύ από τον Ιούλιο του 2025

Η πρόταση θα υποβληθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στις χώρες μέλη της ΕΕ με στόχο οι κατευθυντήριες γραμμές να τεθούν σε ισχύ την 1η Ιουλίου του 2025 για τα αυτοκίνητα και τα βαν και από την 1η Ιουλίου του 2027 για τα φορτηγά και τα λεωφορεία.

8

Η ΕΕ πιστεύει ότι η εισαγωγή νέων κανόνων ρύπανσης για την τελευταία γενιά κινητήρων εσωτερικής καύσης είναι ζωτικής σημασίας, διότι τα οχήματα που θα εισέλθουν στην αγορά πριν από την προθεσμία του 2035 θα παραμείνουν σε χρήση για πολλά χρόνια.

Οι οδικές μεταφορές είναι η μεγαλύτερη πηγή ατμοσφαιρικής ρύπανσης στις πόλεις. Ο νέοι κανονισμοί θα οδηγήσουν σε κάτι περισσότερο από 1/3 λιγότερες εκπομπές οξειδίων του αζώτου έως το 2035 από ό,τι επιτρέπουν οι ισχύοντες κανονισμοί. Τα νέα πρότυπα Euro 7 θα εξασφαλίσουν καθαρότερα οχήματα στους δρόμους μας και θα βελτιώσουν την ποιότητα του αέρα, προστατεύοντας την υγεία των πολιτών μας και το περιβάλλον.

Περισσότερο από το 20% των αυτοκινήτων και των φορτηγών και περισσότερο από το 50% των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων στους δρόμους μας αναμένεται να εκπέμπουν ρύπους από την εξάτμιση έως το 2050,

αναφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συμπληρώνοντας:

Επιπλέον, όλα τα οχήματα, ηλεκτρικά ή μη, πρέπει να εκπέμπουν λιγότερους ατμοσφαιρικούς ρύπους, για παράδειγμα από φρένα και ελαστικά, που εξελίσσονται σε κύριες πηγές εκπομπών σωματιδίων από τα οχήματα.

Η Κομισιόν είπε ότι εργάζεται σε μια περαιτέρω πρόταση για τη μείωση των εκπομπών CO2 που παράγονται από φορτηγά και λεωφορεία. Η πρόταση της Κομισιόν θα υποβληθεί για έγκριση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

9Επικριτική η αντίδραση των αυτοκινητοβιομηχανιών

Η ACEA, η Ένωση Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων εξέφρασε τις σοβαρές ανησυχίες της σχετικά με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα πρότυπα του Euro 7, τονίζοντας πως:

Η πρόταση Euro 7 είναι ιδιαίτερα σκληρή για τα φορτηγά. Παραβλέπει εντελώς την ταχέως επιταχυνόμενη μετάβαση σε οχήματα μηδενικών εκπομπών και επίσης αγνοεί την επίδραση των μελλοντικών στόχων CO2 για βαρέα επαγγελματικά οχήματα.

Επιπλέον τονίζει πως με τους ισχύοντες κανόνες Euro 6 η ΕΕ διαθέτει τα πιο ολοκληρωμένα και αυστηρά πρότυπα για τις εκπομπές ρύπων (όπως NOx και PM) στον κόσμο, λέγοντας πως οι εκπομπές καυσαερίων βρίσκονται ήδη σε μόλις μετρήσιμο επίπεδο χάρη στην τεχνολογία αιχμής των οχημάτων.

Η αυτοκινητοβιομηχανία αναλαμβάνει πολύ σοβαρά τον ρόλο της να μειώσει τόσο τις εκπομπές CO2 όσο και τις εκπομπές ρύπων. Πράγματι, πέρυσι κάναμε μια πολύ εποικοδομητική πρόταση για ένα νέο Euro 7 που θα έφερνε σημαντική μείωση των ρύπων με κριτήρια, βελτιώνοντας έτσι την ποιότητα του αέρα.

Δυστυχώς, το περιβαλλοντικό όφελος της πρότασης της Επιτροπής είναι πολύ περιορισμένο, ενώ αυξάνει σημαντικά το κόστος των οχημάτων. Εστιάζει σε ακραίες συνθήκες οδήγησης που δεν έχουν σχεδόν καμία σχέση με την πραγματική ζωή,

εξήγησε ο Oliver Zipse, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ACEA και της BMW, ενώ ο Martin Lundstedt, Διευθύνων Σύμβουλος του Volvo Group και Πρόεδρος του Συμβουλίου Εμπορικών Οχημάτων της ACEA είπε:

Για να συμμορφωθούν με το Euro 7, οι κατασκευαστές φορτηγών θα πρέπει να μετακινήσουν σημαντικούς μηχανικούς και οικονομικούς πόρους από τα ηλεκτρικά οχήματα με μπαταρία και κυψέλες καυσίμου πίσω στον κινητήρα εσωτερικής καύσης. Αυτό θα επηρεάσει σοβαρά τη μετάβασή μας σε οχήματα μηδενικών εκπομπών. Δεν είναι καλό για το κλίμα, δεν είναι καλό για την υγεία των ανθρώπων και δεν είναι καλό για τη βιομηχανία.

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής πρέπει να επικεντρωθούν σε μέτρα που επιταχύνουν την ανανέωση του στόλου, δίνοντας προτεραιότητα στις επενδύσεις σε οχήματα μηδενικών εκπομπών, τα οποία θα έχουν πολύ μεγαλύτερο αντίκτυπο τόσο στην ποιότητα του αέρα όσο και στις μειωμένες εκπομπές CO2.

10

Το νομοθετικό πακέτο Euro 7 πιθανότατα δεν θα είναι έτοιμο πριν από τα μέσα του 2024, ειδικά λαμβάνοντας υπόψη τη μακρά λίστα πρόσθετων δοκιμών που καλύπτει. Οι προτεινόμενες ημερομηνίες υλοποίησης – Ιούλιος 2025 για αυτοκίνητα και βαν και Ιούλιος 2027 για βαρέα οχήματα – δεν είναι ρεαλιστικές, δεδομένου του τεράστιου αριθμού μοντέλων και παραλλαγών οχημάτων που πρέπει να αναπτυχθούν, να κατασκευαστούν, να δοκιμαστούν και να εγκριθούν προηγουμένως. Ως εκ τούτου, το Euro 7 κινδυνεύει να είναι πολύ περίπλοκο και δαπανηρό,

προειδοποιεί η ACEA και καταλήγει:

Η συνεισφορά σωματιδίων από πηγές μη καυσαερίων, όπως η φθορά των φρένων και η τριβή των ελαστικών, θα ξεπεράσει τις εκπομπές σωματιδίων καυσαερίων. Τέτοιες εκπομπές (από όλα τα οχήματα, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρικών) θα πρέπει να είναι το επίκεντρο τόσο του Euro 7 όσο και του κανονισμού για την έγκριση τύπου ελαστικών, όταν είναι έτοιμες νέες ισχυρές διαδικασίες δοκιμών,

11Ονομασίες

Μια σειρά από ονομασίες Euro 7 θα είναι διαθέσιμη, συμπεριλαμβανομένης της Euro 7+, για αυτοκίνητα με κινητήρα εσωτερικής καύσης και υβριδικά αυτοκίνητα που υπερβαίνουν τις εκπομπές ρύπων κατά 20%. Εν τω μεταξύ, η κατηγορία Euro 7G θα είναι για εκείνα τα plug-in υβριδικά οχήματα με τεχνολογία geofencing που θα κάνει τον κινητήρα να λειτουργεί αυτόματα με τον ηλεκτροκινητήρα σε ορισμένες τοποθεσίες, όπως τα κέντρα των πόλεων. Σε αυτά:

Ο κατασκευαστής θα εγκαταστήσει ένα σύστημα προειδοποίησης του οδηγού σε αυτά τα αυτοκίνητα για να τον ενημερώνει όταν οι μπαταρίες είναι σχεδόν άδειες. Το λογισμικό θα σταματήσει το όχημα εάν η μπαταρία δεν φορτιστεί εντός 5 χιλιόμετρων από την πρώτη προειδοποίηση,

αναφέρει η πρόταση που θέλει να διασφαλίσει πως οι κάτοχοι plug-in υβριδικών αυτοκινήτων θα πρέπει να έχουν συνεχώς φορτισμένη τη μπαταρία του αυτοκινήτου τους, ώστε να μειώνονται οι εκπομπές ρύπων.