Δόθηκαν στην κυκλοφορία ξανά τα Τέμπη, αφού οι εργασίες που έκαναν οι Ελβετοί ειδικοί σε συνεργασία με την ελληνική εταιρεία κατασκευής του έργου, ολοκληρώθηκαν επιτυχώς. Οι ειδικοί ανατίναξαν έναν βράχο που ενδεχομένως θα δημιουργούσε πρόβλημα στο μέλλον ενώ τις επόμενες ημέρες θα γίνουν πρόσθετες εργασίες ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος πρόσθετων κατολισθήσεων.