“Οι οδηγοί που συλλαμβάνονται να καπνίζουν στο αυτοκίνητο, όταν σε αυτό επιβαίνει παιδί κάτω των 14 ετών, θα τιμωρούνται με τσουχτερό πρόστιμο, ενώ θα αφαιρείται και η άδεια οδήγησης για 1 χρόνο. Πρόστιμο έως 3.000 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για έναν χρόνο θα επιβάλλονται σε όσους καπνίζουν μέσα σε αυτοκίνητο παρουσία παιδιών κάτω των 12 ετών. Οι οδηγοί, μάλιστα, θα τιμωρούνται ακόμη κι αν δεν καπνίζουν οι ίδιοι, αλλά οι επιβάτες των οχημάτων τους. Αυτό αναφέρει, μεταξύ άλλων, τροπολογία που κατέθεσε χθες ο υπουργός Υγείας κ. Ανδρέας Λοβέρδος στο νομοσχέδιο για την “εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας”.

Στο σχετικό άρθρο τού εν λόγω νομοσχεδίου επισημαίνεται ότι απαγορεύεται το κάπνισμα στα πάσης φύσης αυτοκίνητα -ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης-, όταν επιβαίνουν ανήλικοι. Για την παράβαση αυτή επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 1.500 ευρώ στον επιβαίνοντα, ο οποίος καπνίζει, ανεξάρτητα αν είναι οδηγός. Το πρόστιμο διπλασιάζεται (3.000 ευρώ), αν αυτός που καπνίζει οδηγεί αυτοκίνητο δημόσιας χρήσης. Στους οδηγούς των οχημάτων αυτών επιβάλλεται επιπλέον αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για διάστημα ενός έτους για κάθε παράβαση, έστω κι αν δεν διέπραξαν οι ίδιοι την παράβαση, αλλά πρόσωπο που επέβαινε στο αυτοκίνητο.

Η διαπίστωση της παράβασης και η επιβολή των διοικητικών ποινών γίνεται από αστυνομικά όργανα. Για τη διαδικασία είσπραξης των προστίμων και τη διάθεση των εσόδων εφαρμόζονται οι διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης, η οποία εκδόθηκε τον περασμένο Αύγουστο.

Η απόφαση αυτή προβλέπει ότι αρμόδιες αρχές ελέγχου και όργανα ελέγχου βεβαίωσης των παραβάσεων και επιβολής κυρώσεων ορίζονται οι υγειονομικές υπηρεσίες των οργανισμών περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης, η δημοτική αστυνομία, οι λιμενικές αρχές και το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας.

Στην εισηγητική έκθεση τονίζεται ότι η νομοθετική παρέμβαση για την καθολική απαγόρευση του καπνίσματος δεν αποτελεί αποσπασματική, αλλά ουσιαστική προσπάθεια για αλλαγή νοοτροπίας των πολιτών και τον προσανατολισμό τους στην πρόληψη και την αγωγή υγείας. Η καθολική απαγόρευση εντάσσεται στο σχέδιο δράσης για την πρόληψη του καρκίνου και των καρδιαγγειακών νοσημάτων.

Ο νομοθέτης διευκρινίζει ότι η απαγόρευση του καπνίσματος στο αυτοκίνητο έχει διττό στόχο: Να αφυπνίσει τους γονείς που συνεχίζουν να καπνίζουν μπροστά στα παιδιά τους, εντυπώνοντας τους το συγκεκριμένο πρότυπο και να αποτρέψει τον κίνδυνο που συνεπάγεται από την αυξημένη τοξικότητα του καπνού μέσα στο αυτοκίνητο. Ερευνητικές μετρήσεις τοξικότητας του καπνού μέσα στο αυτοκίνητο έχουν δείξει ότι είναι κατά 27 φορές υψηλότερη από τη συνήθη!”

[via: ethnos.gr |