Η Fiat έδωσε και αυτή με τη σειρά της τα οικονομικά στοιχεία για το 1ο εξάμηνο του 2011 στα οποία είδε τόσο τα έσοδα της όσο και τα κέρδη της να αυξάνονται, με τη Chrysler να συμβάλει σημαντικά στην αύξηση αυτή.

Συγκεκριμένα το δεύτερο τρίμηνο του 2011 η Fiat ανακοίνωσε έσοδα €13.2 δις και εμπορικά κέρδη €525 εκ. Τα καθαρά έσοδα ύψους €1.237 εκ. επωφελήθηκαν από το εφάπαξ κεφαλαιακό κέρδος το οποίο σχετίζεται με την αγορά ρυθμιζόμενης συμμετοχής στην Chrysler (μετά την διαγραφή άυλων και άλλων έκτακτων στοιχείων) ύψους €1,058 εκ. Tέλος, το σύνολο ρευστότητας διαμορφώθηκε στα €19,2 δισ. Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείς να βρεις στο αναλυτικό δελτίο τύπου (στα ελληνικά) που ακολουθεί.

[Πηγή: Fiat | Photo Copyright: REUTERS/Mario Anzuoni]

[learn_more caption=”Δελτίο Τύπου”]

Η ενοποίηση με την Chrysler ενισχύει τα οικονομικά αποτελέσματα της Fiat

H Fiat ανακοίνωσε έσοδα €13,2 δισ. και εμπορικά κέρδη €525 εκ. για το 2ο τρίμηνο του 2011, αναθεωρώντας προς τα πάνω την ετήσια πρόβλεψη κερδών

Ο Όμιλος FIAT ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα του 2ου τριμήνου του 2011 τα οποία δείχνουν έσοδα ύψους €13,2 δισ. και εμπορικά κέρδη €525 εκ. (συμπεριλαμβάνοντας την ενοποίηση με την Chrysler από την 1η/6/2011). Τα καθαρά έσοδα ύψους €1.237 εκ. επωφελήθηκαν από το εφάπαξ κεφαλαιακό κέρδος το οποίο σχετίζεται με την αγορά ρυθμιζόμενης συμμετοχής στην Chrysler (μετά την διαγραφή άυλων και άλλων έκτακτων στοιχείων) ύψους €1,058 εκ. Tέλος, το σύνολο ρευστότητας διαμορφώθηκε στα €19,2 δισ.

Δεδομένης της ενοποίησης της Chrysler και της βελτιωμένης απόδοσης των άλλων δραστηριοτήτων της Fiat, ο Όμιλος αυξάνει τις προβλέψεις του για το 2011, με αναμενόμενα έσοδα άνω των €58 δισ., εμπορικά κέρδη ~€2,1 δισ. και καθαρά κέρδη ~€1,7 δισ. Το καθαρό βιομηχανικό χρέος για τον ενοποιημένο Όμιλο (Fiat & Chrysler) αναμένεται να κινηθεί μεταξύ των ~€5,0 και ~€5,5 δισ.

Σε ό,τι αφορά στη FIAT, χωρίς να υπολογίζεται η συμμετοχή της Chrysler, καταγράφηκαν έσοδα ύψους €10 δισ. (αύξηση της τάξης του 6,5%), με αύξηση του εμπορικού κέρδους κατά 22,1%, στα €375 εκ. παρά την οικονομική ύφεση στην Ευρώπη. Το καθαρό βιομηχανικό χρέος ήταν κάτω από το €1 δισ., χωρίς τις εκταμιεύσεις ύψους $1,3 δισ. για την αύξηση του μεριδίου στην Chrysler (κατά 16%). Επίσης σημειώνεται η σημαντική ταμειακή ροή των € 12,2 δισ. που πηγάζει από τις συνολικές δραστηριότητες και τη ρευστότητα της Fiat.

Η Chrysler συνέβαλε σημαντικά στα αποτελέσματα του Ομίλου, με τα έσοδα του Ιουνίου ύψους €3,3 δισ. και κέρδη χρήσης €150 εκ.

Συγκεκριμένα:
• Τα έσοδα ύψους €13,2 δισ. (€ 10 δισ. πρώην Chrysler) αντανακλούν τη διψήφια ανάπτυξη που προέρχεται τόσο από τα εμπορικά σήματα Πολυτελείας & Απόδοσης όσο και από τα Εξαρτήματα & τα Συστήματα Παραγωγής. Ο Όμιλος της Fiat (FGA), αύξησε τα έσοδά του κατά 2,7% το 2ο τρίμηνο του 2011.

• Το εμπορικό κέρδος έφτασε τα €525 εκ. Χωρίς τη συμμετοχή της Chrysler, το αντίστοιχο ποσό ήταν €375 εκ., με το περιθώριο συναλλαγών να αυξάνεται, στο 3,8% (σε σχέση με το 3,3% που ήταν το 2ο τρίμηνο του 2010). Η αύξηση σε ετήσια βάση κατά €68 εκ. σημειώθηκε κυρίως χάρη στην ισχυρή απόδοση των εξαρτημάτων.

• Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα €1.237εκ., αντανακλώντας έκτακτα έσοδα από τη μέτρηση των ποσοστών συμμετοχής στην Chrysler μετά την ενοποίηση, καθαρά από έκτακτα έξοδα, τα οποία ήταν €1.058 εκ. Μη συμπεριλαμβανομένων των έκτακτων στοιχείων και των σχετικών φορολογικών επιπτώσεων, τα καθαρά κέρδη ήταν €156 εκ. Εξαιρουμένης της Chrysler, τα καθαρά κέρδη χωρίς τα έκτακτα ήταν αυξημένα στα €76 εκ. (από €68 εκ. το 2ο τρίμηνο του 2010).

• Το καθαρό βιομηχανικό χρέος ήταν €3.407 εκ., εκ των οποίων €979 εκ. (€489 εκ. στα τέλη Μαρτίου) δεν περιλαμβάνουν τα αποτελέσματα της Chrysler. Η θετική ταμειακή ροή ύψους €391 εκ. αντισταθμίστηκε από τα $1.268 εκ. (€881 εκ.) που καταβλήθηκαν για την απόκτηση του 16% της Chrysler (σε μία πλήρως αναλυτική βάση).

• Η ρευστότητα ήταν €19,2 δισ. Η ρευστότητα της Fiat, χωρίς την Chrysler, ήταν €12,2 δισ., €0,9 δισ. κάτω από το επίπεδο Μαρτίου του 2011, πράγμα που οφείλεται στην αγορά του μεριδίου 16% της Chrysler.

• Δεδομένης της ενσωμάτωσης της Chrysler και της βελτιωμένης απόδοσης των άλλων δραστηριοτήτων της Fiat, η πρόβλεψη είναι αναβαθμισμένη για το έτος (η Chrysler συμβάλλει σε 7 μήνες), με ενοποιημένα έσοδα άνω των €58 δισ., εμπορικό κέρδος της τάξης περίπου των €2,1 δισ., καθαρά έσοδα ~€1,7 δισ. και καθαρό βιομηχανικό χρέος μεταξύ ~€5,0 και ~€5,5 δισ. Η ρευστότητα αναμένεται να παραμείνει σε υψηλά επίπεδα (~€18 δισ.).

• Οι πωλήσεις[i] επιβατικών και ελαφρών επιβατικών οχημάτων της Fiat Group Automobiles έφτασαν τις 568.400 κατά τη διάρκεια του 2ου τριμήνου του 2011, αντιπροσωπεύοντας μία αύξηση της τάξης του 2,5%.

• Αντίστοιχα, οι πωλήσεις[ii] της Chrysler ήταν 486.000, πράγμα που αντιστοιχεί σε 19% αύξηση σε σχέση με το 2ο τρίμηνο του 2010.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Fiat αυτή τη στιγμή κατέχει το 53,5% της Chrysler.

Οικονομική επισκόπηση 2011

  • Έσοδα άνω των €58 δισ.
  • Εμπορικά κέρδη ~ €2,1 δισ.
  • Καθαρά κέρδη περίπου €1,7 δισ.
  • Καθαρό βιομηχανικό χρέος μεταξύ ~€5,0 και ~ €5,5 δισ.
  • Κεφαλαιουχικές δαπάνες περίπου €5,5 δισ.
  • Η ρευστότητα αναμένεται στα ~€18 δισ.
FIAT (συμπεριλαμβανομένης της Chrysler από τον Ιούνιο του 2011)
Κατάσταση αποτελεσμάτων – 2ο τρίμηνο
(€) εκατ. 2011 2011
Καθαρά Έσοδα 13.153 9.381
Μεταβολή % 40,2
Εμπορικά κέρδη 525 307
Μεταβολή 218
Περιθώριο κέρδους (%) 4,0 3,3
Λειτουργικά κέρδη 1.583 282
Μεταβολή 1.301
Κέρδη προ φόρων 1.361 126
Μεταβολή 1.235
Κέρδη/ (Ζημίες) 1.237 (17)
Μεταβολή 1.254
Κέρδη/ (Ζημίες) – μη συμπεριλαμβανομένων εκτάκτων 156 8
Μεταβολή 148
Κέρδη ανά μετοχή – Κοινές προνομιούχες μετοχές (€) 1,074 (0,018)
Κέρδη ανά μετοχή – Προνομιούχες μετοχές (€) 0,963 (0,018)
Κέρδη ανά μετοχή – savings shares (€) 0,965 (0,104)
FIAT (συμπεριλαμβανομένης της Chrysler από τον Ιούνιο του 2011)
Κατάσταση αποτελεσμάτων – 1ο εξάμηνο
(€) εκατ. 2011 2011
Καθαρά Έσοδα 22.363 17.984
Μεταβολή % 24,3
Εμπορικά κέρδη 776 537
Μεταβολή 239
Περιθώριο κέρδους (%) 3,5 3,0
Λειτουργικά κέρδη 1.834 514
Μεταβολή 1.320
Κέρδη προ φόρων 1.514 265
Μεταβολή 1.249
Κέρδη/ (Ζημίες) 1.274 (4)
Μεταβολή 1.278
Κέρδη/ (Ζημίες) – μη συμπεριλαμβανομένων εκτάκτων 193 19
Μεταβολή 174
Κέρδη ανά μετοχή – Κοινές μετοχές (€) 1,074 (0,018)
Κέρδη ανά μετοχή – Προνομιούχες μετοχές (€) 1,074 (0,018)
Κέρδη ανά μετοχή – savings shares (€) 1,182 (0,018)

[i] Νέα & Επαγγελματικά οχήματα τιμολογημένα σε τρίτους πελάτες (τιμολόγια σε δίκτυα διανομέων, εισαγωγείς καθώς και άμεσες τιμολογήσεις σε εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων, στόλους, Δημόσια Διοίκηση)

[ii] Προκαταρκτικά αποτελέσματα πωλήσεων σε τελικούς πελάτες, όπως δόθηκαν από το δίκτυο αντιπροσώπων της Chrysler

[/learn_more]