Την Πέμπτη μάθαμε ότι το δικαστήριο του Vanersborg, δεν έκανε δεκτή την αίτηση που υπέβαλε την Τετάρτη, η Swedish Automobile NV, μητρική εταιρία της Saab, για αίτηση υπαγωγής στον πτωχευτικό κώδικα, για τον λόγο του ότι θεώρησε ότι η αναδιοργάνωση δεν θα φέρει κανένα αποτέλεσμα στην εταιρία.

Η Saab ανακοίνωσε ότι είναι απογοητευμένη από την απόφαση του δικαστηρίου και ότι θα ασκήσει έφεση στην απόφαση. Η έφεση αυτή θα κατατεθεί την Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου.

Επιπλέον οι Σουηδοί αναγκάστηκαν να ξεκαθαρίσουν την θέση τους, σχετικά με την μη πληρωμή των υπαλλήλων της, αφού οι αρχικές δηλώσεις του CEO και διευθυντή της, Victor Muller, παρερμηνεύτηκαν από κάποιους. O Muller δηλώνει ότι η εταιρία του έχει τα διαθέσιμα χρήματα ώστε να πληρώσει τους υπαλλήλους, αλλά λόγω νομικών περιορισμών δεν μπορεί να το κάνει.

Περισσότερες λεπτομέρειες στο δελτίο τύπου που ακολουθεί.

[Πηγή: Saab | Photo Copyright: Torsten Silz/Getty]

[learn_more caption=”Δελτίο Τύπου”]

Further clarifications made by Victor Muller in respect of salary payments

Zeewolde, The Netherlands, 9 September 2011 – In the past few days Saab Automobile AB’s CEO and Chairman Victor Muller has made statements that the company is in a position to make salary payments to its employees but would not be able to do so because of legal restrictions.

These statements have unfortunately led to the interpretation that the funds would be available within Saab Automobile AB. However, Victor Muller reiterates that the funds to which he referred to are not and have never been within Saab Automobile.

Victor Muller stresses the fact that Saab Automobile in every aspect is in full compliance with Swedish legislation as to the disclosure process in respect of the Swedish enforcement agency ‘Kronofogdemyndigheten’ and has been and will be totally transparent in this respect. Victor Muller regrets that his statements have been misinterpreted.

Saab Automobile Update On Voluntary Reorganization

Trollhättan, Sweden: Swedish Automobile N.V. (Swan) announces that Saab Automobile AB and its subsidiaries Saab Automobile Powertrain AB and Saab Automobile Tools AB (collectively Saab Automobile) aim to submit their appeal on the District Court’s decision to reject Saab Automobile’s proposal for voluntary reorganization on Monday September 12, 2011.

In yesterday’s decision, the District Court argued that the application of Saab Automobile lacks evidence that the purpose of a formal reorganization can be fulfilled. The Court is of the opinion that the first reorganization of Saab Automobile cannot be considered to be a successful one. It is further unclear to the Court whether – and if so when – the Chinese authorities will approve the EUR 245 million equity contribution of Pang Da and Youngman and whether the planned funding will be sufficient to structurally solve Saab Automobile’s financial problems. The Court finds that it is unclear how Saab Automobile will be able to end the liquidity crisis and continue its business. The current stops in production are likely to have resulted in considerable loss of the goodwill of the company and an impairment of the Saab trademark.

Saab Automobile disagrees with this interpretation of the voluntary reorganization proposal and aims to submit its appeal on Monday September 12, 2011. After the court has received the appeal it is expected that a decision on the appeal is taken soon after.

In the meantime, Swan and Saab Automobile continue discussions with several parties about obtaining additional funding for the short term.

Swan will update the market on further developments.
[/learn_more]