Το Ανώτατο Δικαστήριο στο Παρίσι, αποφάσισε χθες 11/01/2012, ότι οι απογόνου του Louis Renault, δεν δικαιούνται αποζημίωση για την εθνικοποίηση της Renault το 1945, η οποία σύμφωνα με αυτούς έγινε παράνομα. Το δικαστήριο αποφάσισε ότι το Γαλλικό κράτος νόμιμα εθνικοποίησε την εταιρία του Louis Renault, ο οποίος συνεργάστηκε με τον Hitler. Ο δικηγόρος των απογόνων της Renault δήλωσε ότι θα ασκήσει έφεση, αφού συνεχίζει να πιστεύει ότι η εθνικοποίηση είναι παράνομη αφού ήταν αντίθετη με το σύνταγμα.

[Πηγή: AFP | Photo Copyright: Photo: AFP/Getty Images]