Στην Ελλάδα και στην Ευρώπη έχουμε τα κλασσικά φορτηγά με τα μαχαίρια που απομακρύνουν το χιόνι από μια λωρίδα κυκλοφορίας ανά πέρασμα, αλλά στο Μιζούρι της Αμερικής έχουνε ένα μηχάνημα/καρότσα, λέγεται Towplow και καθαρίζει ταυτόχρονα 2,5 λωρίδες. Φαίνεται σαν να driftαρει το μηχάνημα αλλά δεν είναι έτσι. Thanks for the tip, Κώστα.

[Πηγή: YouTube]