Το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς» σε σύμπραξη με την Περιφέρεια Αττικής και το Δήμο Αμαρουσίου ανακοινώνουν την πρόσληψη 90 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (5 μηνών).

Η ενέργεια εντάσσεται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια ΑΤΤΙΚΗΣ» που θα υλοποιηθεί στις Περιφερειακές Ενότητες Ανατολικής Αττικής και Βόρειου Τομέα Αττικής με απασχόληση 40 και 50 ατόμων αντίστοιχα (εκ των οποίων τα 10 άτομα στο Δήμο Αμαρουσίου).

Στο πλαίσιο του έργου προβλέπονται μία σειρά δράσεων που σαν απώτερο σκοπό έχουν να προληφθούν και να μειωθούν τα τροχαία ατυχήματα στις εν λόγω περιοχές. Οι ενέργειες αφορούν στην ενημέρωσης, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση σε σχολικές μονάδες (μαθητών/γονέων/εκπαιδευτικών) για τους τρόπους ασφαλούς μετακίνησης, οδικής συμπεριφοράς, οδικής ασφάλειας και μεθόδων πρόληψης των ατυχημάτων. Επίσης, αφορούν στην καταγραφή και βελτίωση (με τη συνέργεια των αρμοδίων αρχών, Περιφέρειας και της Τροχαίας) των σημείων επικινδυνότητας πέριξ των σχολικών μονάδων, αλλά και σε άλλα σημεία του οδικού δικτύου, εντός της γεωγραφικής έκτασης της Αττικής. Κι ακόμη, ενέργειες θα γίνουν για τη μέριμνα βελτίωσης της ασφάλειας στο αστικό περιβάλλον με τη συνεργασία των τοπικών φορέων και της τροχαίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν τις ανακοινώσεις, τα έντυπα των αιτήσεων καθώς και τις «Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής σε πρόγραμμα ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)» στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου (www.ioas.gr), στην ιστοσελίδα του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»» (www.epanad.gov.gr), στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr), στα δημοτικά καταστήματα των Δήμων όπου υλοποιείται το πρόγραμμα και στα Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ) του ΟΑΕΔ της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), από 22/08/2012 έως 31/08/2012.

Το έργο υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Υπουργείου Εργασίας, Ε.Π.«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», στο πλαίσιο του Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013.

[Πηγή: Ι.Ο.ΑΣ]