Ο όμιλος Fiat ολοκλήρωσε το Γ’ Τρίμηνο με 11% αύξηση στην παγκόσμια διακίνηση οχημάτων, ο αριθμός των οποίων ξεπέρασε το 1 εκατομμύριο και με λειτουργικά κέρδη να αγγίζουν το €1 δισ., σημειώνοντας αύξηση ύψους 12% σε σχέση με το Β’ Τρίμηνο του 2012.

Η απόδοση από την αρχή του έτους είναι σύμφωνη με τους στόχους για την κερδοφορία του 2012, οι οποίοι παραμένουν σε ισχύ. Κατά το τρίτο τρίμηνο τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε €20,4 δισ. (+16%), τα λειτουργικά κέρδη στα €951 εκατ. (+100 εκατ. ευρώ), τα κέρδη προ τόκων και φόρων (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε €880 εκατ. αυξημένα κατά €55 εκατ. σε σύγκριση με το ίδιο διάστημα του 2011.

Οι καθαρές χρηματοοικονομικές δαπάνες έφτασαν τα €399 εκατ., σημειώνοντας μείωση της τάξης των €144 εκατ. σε σύγκριση με το Γ’ τρίμηνο του 2011. Τα καθαρά κέρδη έφτασαν τα €286 εκατ. για το τρίμηνο, παρουσιάζοντας υπερδιπλασιασμό σε σχέση με τα κέρδη ύψους €112 για το Γ’ τρίμηνο του 2011. Το καθαρό βιομηχανικό χρέος ανήλθε σε €6,7 δισ., αυξημένο κατά €1,3 δισ. σε σύγκριση με αυτό του Β’ τριμήνου 2012. Η συνολική διαθέσιμη ρευστότητα, συμπεριλαμβανομένων των δεσμευμένων πιστώσεων ύψους €3 δισ., έφτασε τα €20,0 δισ., από τα οποία €9,8 δισ. αφορούν άμεσα την Fiat.

Κατά το εννιάμηνο του 2012 (έως τον Σεπτέμβριο του 2012) η Fiat SpA κατέγραψε έσοδα ύψους €62,2 δισ. Μη συμπεριλαμβανομένης της Chrysler, τα έσοδα ανήλθαν σε €26,4 δισ. –μειωμένα κατά 6% σε σύγκριση με το εννιάμηνο του 2011- λόγω των εξαιρετικά μειωμένων πωλήσεων στην Ευρώπη.

Τα λειτουργικά κέρδη για το διάστημα αυτό ανήλθαν σε €2.827 εκατ., ενώ τα κέρδη προ τόκων και φόρων σε €2.770 εκατ. Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε €1.023 εκατ.

Αναλυτικότερα για το εννιάμηνο του 2012, τα έσοδα του Ομίλου ανήλθαν σε €62,2 δισ. Τα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε €2.827 εκατ. Τα κέρδη προ τόκων και φόρων (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε €2.770 εκατ. Οι καθαρές χρηματοοικονομικές δαπάνες έφτασαν τα €1.237 εκατ. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €1.533 εκατ. Τα καθαρά κέρδη έφτασαν τα €1.023 εκατ. Το καθαρό βιομηχανικό χρέος αυξήθηκε, φτάνοντας τα €6,7 δισ.

[Πηγή: Fiat SpA | Photo Copyright: AP Photo/Seth Perlman]

[learn_more caption=”Δελτίο Τύπου”]

Οικονομικά Αποτελέσματα Fiat SpA για το Γ’ Τρίμηνο του 2012

Ο όμιλος Fiat ολοκλήρωσε το Γ’ Τρίμηνο με 11% αύξηση στην παγκόσμια διακίνηση οχημάτων, ο αριθμός των οποίων ξεπέρασε το 1 εκατομμύριο και με λειτουργικά κέρδη να αγγίζουν το €1 δισ., σημειώνοντας αύξηση ύψους 12% σε σχέση με το Β’ Τρίμηνο του 2012.

Η απόδοση από την αρχή του έτους είναι σύμφωνη με τους στόχους για την κερδοφορία του 2012, οι οποίοι παραμένουν σε ισχύ:

 • €20,4 δισ. συνολικά έσοδα στο Γ’ Τρίμηνο
 • €951 εκατ. λειτουργικά κέρδη στο Γ’ Τρίμηνο
 • €286 εκατ. καθαρά κέρδη στο Γ’ Τρίμηνο
 • €20 δισ. η διαθέσιμη ρευστότητα

Οικονομική επισκόπηση Γ’ Τριμήνου του 2012

 • Τα έσοδα του Ομίλου ανήλθαν σε €20,4 δισ., αυξημένα κατά 16% σε σύγκριση με το ίδιο διάστημα του 2011.
 • Τα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε €951 εκατ., αυξημένα κατά €100 εκατ. σε σύγκριση με το ίδιο διάστημα του 2011.
 • Τα κέρδη προ τόκων και φόρων (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε €880 εκατ. αυξημένα κατά €55 εκατ. σε σύγκριση με το ίδιο διάστημα του 2011.
 • Οι καθαρές χρηματοοικονομικές δαπάνες έφτασαν τα €399 εκατ., σημειώνοντας μείωση της τάξης των €144 εκατ. σε σύγκριση με το Γ’ τρίμηνο του 2011.
 • Τα καθαρά κέρδη έφτασαν τα €286 εκατ. για το τρίμηνο, παρουσιάζοντας υπερδιπλασιασμό σε σχέση με τα κέρδη ύψους €112 για το Γ’ τρίμηνο του 2011.
 • Το καθαρό βιομηχανικό χρέος ανήλθε σε €6,7 δισ., αυξημένο κατά €1,3 δισ. σε σύγκριση με αυτό του Β’ τριμήνου 2012.
 • Η συνολική διαθέσιμη ρευστότητα, συμπεριλαμβανομένων των δεσμευμένων πιστώσεων ύψους €3 δισ., έφτασε τα €20,0 δισ., από τα οποία €9,8 δισ. αφορούν άμεσα την Fiat.

Συνολικά οικονομικά στοιχεία για το εννιάμηνο του 2012

Κατά το εννιάμηνο του 2012 (έως τον Σεπτέμβριο του 2012) η Fiat SpA κατέγραψε έσοδα ύψους €62,2 δισ. Μη συμπεριλαμβανομένης της Chrysler, τα έσοδα ανήλθαν σε €26,4 δισ. –μειωμένα κατά 6% σε σύγκριση με το εννιάμηνο του 2011- λόγω των εξαιρετικά μειωμένων πωλήσεων στην Ευρώπη.

Τα λειτουργικά κέρδη για το διάστημα αυτό ανήλθαν σε €2.827 εκατ., ενώ τα κέρδη προ τόκων και φόρων σε €2.770 εκατ. Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε €1.023 εκατ.

Αναλυτικότερα για το εννιάμηνο του 2012

 • Τα έσοδα του Ομίλου ανήλθαν σε €62,2 δισ.
 • Τα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε €2.827 εκατ.
 • Τα κέρδη προ τόκων και φόρων (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε €2.770 εκατ.
 • Οι καθαρές χρηματοοικονομικές δαπάνες έφτασαν τα €1.237 εκατ.
 • Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €1.533 εκατ.
 • Τα καθαρά κέρδη έφτασαν τα €1.023 εκατ.
 • Το καθαρό βιομηχανικό χρέος αυξήθηκε, φτάνοντας τα €6,7 δισ.

[/learn_more]