Nissan Skyline GT-R

Το Nissan Skyline GT-R R33 μπορεί με χαρακτηριστική ευκολία να υπερνικήσει την στατική τριβή και να κάνει τα ελαστικά του να σηκώσουν πολύ καπνό. Ας δούμε, λοιπόν, ένα “γυμνό” Skyline GT-R R33 να κάνει donuts και burnout, ενώ δε δυσκολεύεται να “εξαφανιστεί” μέσα στους τόνους καπνού που “σηκώνει”!

[Πηγή: YouTube]