[nextpage title=”Εισαγωγή” ]

CNG

Το συμπιεσμένο φυσικό αέριο (CNG) για την κίνηση οχημάτων έχει έρθει στην Ελλάδα από το 2013, με την κυβέρνηση από την αρχή του χρόνου να επιτρέπει την μετατροπή οχημάτων με πετρέλαιο σε φυσικό αέριο.

Το φυσικό αέριο βρίσκεται σε αυτούσια μορφή στο περιβάλλον, αντίθετα με το υγραέριο που είναι προϊόν διυλιστηρίου και παράγεται από το πετρέλαιο, όντας μείγμα προπανίου και βουτανίου. Βασικό συστατικό του είναι το μεθάνιο (70%-90%) συνυπάρχουν όμως σε αυτό και σημαντικές ποσότητες αιθανίου (5%-15%), προπανίου και βουτανίου (<5%), καθώς και διοξείδιο του άνθρακα, άζωτο, υδρογόνο, ήλιο και υδρόθειο. Το φυσικό αέριο που είναι απαλλαγμένο από τους υδρογονάνθρακες (πέραν του μεθανίου) συχνά αποκαλείται και ξηρό φυσικό αέριο. Αντίστοιχα, το φυσικό αέριο που συμπεριλαμβάνει και άλλους υδρογονάνθρακες εκτός από το μεθάνιο, αποκαλείται και υγρό φυσικό αέριο (LNG).

Ήδη υπάρχουν στην αγορά αρκετά εργοστασιακά μοντέλα που προσφέρονται με φυσικό αέριο και ας δούμε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα αυτού του τύπου καυσίμου.

[/nextpage]

[nextpage title=”Πλεονεκτήματα” ]

CNG 2

Τα πλεονεκτήματα του φυσικού αερίου, τόσο τα περιβαλλοντικά όσο και τα οικονομικά, αναγνωρίζονται σε παγκόσμια κλίμακα. Σύμφωνα με πρόσφατες εκτιμήσεις, παγκοσμίως, τα αυτοκίνητα που κινούνται με φυσικό αέριο φτάνουν τα 11,5 εκατομμύρια, ενώ στην Ευρώπη κυκλοφορούν πάνω από 1,5 εκατομμύρια οχήματα.

Το κύριο πλεονέκτημα της χρήσης συμπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) είναι η οικονομία, με τον παγκόσμιο μέσο όρο για το κόστος καυσίμου να δείχνει ότι η χρήση ενός οχήματος φυσικού αερίου επιτυγχάνει ποσοστό εξοικονόμησης μέχρι 66%, έναντι της χρήσης ενός οχήματος βενζίνης και μέχρι 33% έναντι του ντίζελ. Επίσης, είναι φθηνότερο σαν καύσιμο. Μπορεί η σημερινή του τιμή να είναι €0,93 αλλά αυτή αναφέρεται σε κιλά, κάτι που σε σύγκριση με το €0,77 ανά λίτρο που έχει το LPG είναι περίπου 25% σε σχέση με το υγραέριο για την ίδια απόσταση που θα καλύψει το αυτοκίνητο.

Το φυσικό αέριο δεν έχει καμία σχέση με το υγραέριο (LPG). Το CNG είναι το καύσιμο που χρησιμοποιούν μερικά σπίτια και επιχειρήσεις μέσω δικτύου, και τροφοδοτούν καυστήρες θέρμανσης και ζεστού νερού ή και κουζίνες. Είναι βασικά μεθάνιο και έχει μια σειρά από πλεονεκτήματα σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα καύσιμα. Επιπλέον και βασικότατο, το φυσικό αέριο δεν είναι επικίνδυνο και αντίθετα με το υγραέριο που είναι βαρύτερο από τον αέρα και σε πιθανή διαρροή συσσωρεύεται και μπορεί να αναφλεγεί, το φυσικό αέριο είναι πτητικό και ελαφρύ, και σε ενδεχόμενη διαρροή εξατμίζεται στην ατμόσφαιρα.

Το φυσικό αέριο για τα οχήματα έχει υψηλότερο αριθμό οκτανίων από τη βενζίνη και συγκεκριμένα 130 έναντι 90. Η ιδιότητα αυτή επιτυγχάνει την καύση χωρίς να δημιουργείται αυτοανάφλεξη, ακόμα και σε κινητήρες υψηλότερης συμπίεσης και αποτελεσματικότητας. Επιπλέον, η καύση είναι συνολική, γιατί το μείγμα φυσικού αερίου και αέρα τείνει να είναι τέλειο σε οποιαδήποτε θερμοκρασία περιβάλλοντος και ο κινητήρας παρουσιάζει μεγάλη ροπή κατά την εκτέλεση επιταχύνσεων, χωρίς αστοχίες ακόμη και σε χαμηλές σχετικά ταχύτητα. Ακόμα, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία 1 κιλό φυσικού αερίου περιέχει πολύ περισσότερη ενέργεια σε σχέση με 1 λίτρο από τα υπόλοιπα υγρά καύσιμα. Αναλυτικά, 1 κιλό φυσικό αέριο κίνησης ισοδυναμεί ενεργειακά με 1,5 λίτρα βενζίνης, 1,3 λίτρο πετρελαίου και 2 λίτρα υγραερίου. Μάλιστα η οδήγηση ενός οχήματος που χρησιμοποιεί φυσικό αέριο, πετυχαίνει εξοικονόμηση 50%-60% σε σχέση με ένα όχημα που καταναλώνει βενζίνη, 30% σε σχέση με ένα όχημα που κινείται με πετρέλαιο και 15% που χρησιμοποιεί υγραέριο.

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από την καύση φυσικού αερίου είναι χαμηλότερες σε σύγκριση και με τη βενζίνη, και με το ντίζελ, και με το υγραέριο, ενώ η χρησιμοποίηση φυσικού αερίου ως καυσίμου στα οχήματα μειώνει τις εκπομπές και άλλων σημαντικών ρύπων όπως τα οξείδια του αζώτου (NOx) και τα σωματίδια.

Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία οι κινητήρες φυσικού αερίου παράγουν 25% λιγότερο CO2 σε σύγκριση με τη βενζίνη και 35% λιγότερο σε σύγκριση με το ντίζελ, ενώ επιτυγχάνουν μειώσεις στις εκπομπές μονοξειδίου του άνθρακα κατά 95% σε σύγκριση με τη βενζίνη, στις εκπομπές υδρογονανθράκων κατά 80% και στα οξείδια του αζώτου κατά 30%. Επίσης, το φυσικό αέριο δεν περιέχει θείο, σωματίδια, μόλυβδο ή βαριά ίχνη μετάλλων και σε αντίθεση με τη βενζίνη δεν περιέχει τοξικά πρόσθετα μόλυβδου ή βενζόλιου.

Το φυσικό αέριο άλλωστε δεν είναι τοξικό ή διαβρωτικό και δεν μολύνει τα υπόγεια ύδατα. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για το περιβάλλον σε περίπτωση διαρροής, σε αντίθεση για παράδειγμα με τις πετρελαιοκηλίδες. Το φυσικό αέριο όντας ελαφρύτερο από τον αέρα, σε περίπτωση ενδεχόμενης διαρροής απλά διαφεύγει προς τα πάνω, διαχέεται και διαλύεται στην ατμόσφαιρα.

Όσο δε αφορά στη συντήρηση του κινητήρα, το λάδι που λιπαίνει τον κινητήρα είναι λιγότερο μολυσμένο σε περίπτωση χρήσης του φυσικού αερίου με αποτέλεσμα και τα διαστήματα μεταξύ των αλλαγών του λιπαντικών να είναι σχεδόν δύο φορές πιο μεγάλα. Τα αέρια καύσης δεν είναι διαβρωτικά και δε βλάπτουν τα μεταλλικά μέρη του κινητήρα με αποτέλεσμα να αυξάνεται σημαντικά η ζωή του, καθώς και των σωληνώσεων του συστήματος εξάτμισης.

[/nextpage]

[nextpage title=”Μειονεκτήματα” ]

CNG 3

Τα αρνητικά της χρήσης αυτοκινήτου με φυσικό αέριο στην Ελλάδα είναι δύο και πάρα πολύ σοβαρά. Πρώτον και κυριότερο είναι το δίκτυο πρατηρίων, που αποτελείται από μόλις τέσσερα σε όλη την Ελλάδα, με τα τρία εξ αυτών να βρίσκονται στην Αττική και το άλλο στην Θεσσαλονίκη. Η ΔΕΠΑ έχει δεσμευτεί ότι θα προχωρήσει στην εγκατάσταση αντλιών τροφοδοσίας συμπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) σε πρατήρια υγρών καυσίμων στις μεγάλες πόλεις του εθνικού άξονα Αθήνας-Θεσσαλονίκης, Λάρισα και Βόλο, αλλά τα τελευταία χρόνια παρατηρείται σχετική καθυστέρηση σε αυτή την υλοποίηση.

Το δεύτερο μειονέκτημα υπόκειται στο κόστος μετατροπής των βενζινοκινητήρων για καύση και φυσικού αερίου. Ναι, μεν πολλοί κατασκευαστές όπως η Citroen, η Fiat, η Honda, η Mercedes, η Peugeot, η Renault, η Skoda, η Toyota, η VW, η Seat και η Volvo έχουν λανσάρει οχήματα που είναι εργοστασιακά εφοδιασμένα με διπλό σύστημα τροφοδοσίας, βενζίνης και φυσικού αερίου, αλλά στην ελληνική αγορά διαθέτουν τα οχήματα αυτά η Fiat, η Mercedes, η Seat, η Skoda και η Volkswagen, με το κόστος απόκτηση να είναι ακριβότερο από τις βενζινοκίνητες εκδόσεις, πλησιάζοντας αυτές με τους κινητήρες πετρελαίου, ενώ εκτός εξαιρέσεων εισάγονται κατόπιν παραγγελίας. Τα κιτ μετατροπής συνήθως κοστίζουν 2.000 με 2.500 ευρώ, ενώ τα ντεπόζιτα που τοποθετούνται είναι ογκώδη και μεταφέρουν μικρή ποσότητα, με τις εργοστασιακές μετατροπές να είναι σαφώς πιο σωστές.

Στα αρνητικά προστίθεται και το γεγονός πως επειδή το φυσικό αέριο στην CNG μορφή δεν είναι υγροποιημένο -όπως το υγραέριο-, τα ντεπόζιτα είναι πιο ογκώδη και μπορούν να μεταφέρουν μικρή ποσότητα

[/nextpage]