Ήδη από το 1975, στις ΗΠΑ έχει θεσπιστεί ένα πρότυπο το οποίο υποχρεώνει όλες τις αυτοκινητοβιομηχανίες να συμμορφώνονται με τα ορισμένα από τις ειδικές αρχές, όρια κατανάλωσης καυσίμου για τα οχήματά τους. Αυτό το πρότυπο ονομάζεται “CAFE” (Corporate Average Fuel Economy), και θα μπορούσε να μεταφραστεί ως Μέση Εταιρική Οικονομία Καυσίμου. Το όριο δεν είναι ίδιο για όλα τα μοντέλα, αλλά μεταβάλλεται ανάλογα με την επιφάνεια του αυτοκινήτου.

Όταν ωστόσο, το όριο δεν επιτυγχάνεται από την εταιρεία (αθροιστικά για τα μοντέλα της), τότε πληρώνει ένα πρόστιμο της τάξης των $5,50 για κάθε 0,25 λίτρα/100χλμ απόκλισης από τον στόχο και πολλαπλασιαζόμενο επί των μοντέλων που έχουν διατεθεί στην αμερικανική αγορά.

H NHTSA τώρα ήθελε να αυξήσει την ποινή απόκλισης από τα $5,50 στα $14, από τα μοντέλα παραγωγής του 2015 κι έπειτα, κάτι που μάλιστα είχε κατοχυρωθεί με Ομοσπονδιακή Ειδοποίηση από τον Ιούλιο. Μετά όμως από την αντίδραση των αυτοκινητοβιομηχανιών, που το θεώρησαν άδικο, η Υπηρεσία Οδικής Ασφάλειας τράβηξε πίσω την αυστηρή στάση της και ανέβαλλε την αύξηση του προστίμου για τα μοντέλα παραγωγής του 2019, ενώ παραδέχτηκε ότι ήταν κάπως άδικο γιατί θα πρέπει να δοθεί χρόνος στις αυτοκινητοβιομηχανίες να σχεδιάσουν το προϊόν τους, πριν το ρίξουν στην παραγωγή.

Αυτό μπορεί να έχει σχέση και με την εκλογή του Donald Trump, τον οποίο οι κατασκευαστές θα πιέσουν για ελάφρυνση αυστηρών των στόχων CAFE, που έθεσε ο Obama με το βλέμμα στο 2025.