Εντάξει ίσως πως ο τίτλος είναι κάπως υπερβολικός αλλά φαίνεται πως υπάρχει μια σύνδεση μεταξύ ταχύτητας και της οδηγικής ευχαρίστησης. Αν και ακούγεται παράδοξο, όσοι μετακινούνται με υψηλές ταχύτητες δηλώνουν λιγότερο ικανοποιημένοι από την οδηγική εμπειρία, τουλάχιστον αυτό ισχυρίζεται το CityObervatory, οργάνωση που μελετάει την αστική ζωή και προτείνει τρόπους βελτίωσης του αστικού βίου, τα συμπεράσματά τους προήλθαν από έρευνα του πανεπιστημίου της California. Η λογική λέει πως αν μπορείς να κινείσαι ταχύτερα τότε καλύπτεις μεγαλύτερες αποστάσεις σε μικρότερο χρόνο και δεν σπαταλάς χρόνο στην κίνηση. Ο χρόνος που ο κόσμος σπαταλάει στην κίνηση θεωρείται από τους περισσότερος ως χαμένος χρόνος, ήτοι χαμένη παραγωγικότητα μιας και ο κεντρικός άξονας των μετακινήσεων είναι από και προς τον τόπο εργασίας.

Το παραπάνω διάγραμμα προσπαθεί να συσχετίσει την μέση ταχύτητα, με την ευχαρίστηση των οδηγών. Αν και υπάρχει μεγάλη διασπορά υπάρχει η τάση πως όσο αυξάνονται οι ταχύτητες μειώνεται η ευχαρίστηση. Το διάγραμμα και η μελέτη θα έλεγα είναι κάπως παραπλανητικό, διότι τελικά καταλήγει πως οι μεγαλύτερες ταχύτητες οφείλονται σε μεγαλύτερες αποστάσεις. Με μεγαλύτερες ταχύτητες κινούνται όσοι μένουν στα αραιοκατοικημένα προάστια, ενώ όσοι ζουν στα μητροπολιτικά κέντρα διανύουν μικρότερες αποστάσεις με μικρότερες ταχύτητες. Οπότε θα μπορούσες να σκεφτείς πως είναι “μία ή άλλη” το αποτέλεσμα αφού οι χρόνοι που περνάς στην κίνηση είναι οι ίδιοι αλλάζοντας κατάλληλα απόσταση και ταχύτητα. Όμως, το σημείο κλειδί της έρευνας είναι πως τελικά οι μεγάλες αποστάσεις είναι αυτές που προκαλούν άγχος. Απλά οι μεγάλες αποστάσεις είναι συνυφασμένες με αραιοκατοικημένες περιοχές και μεγαλύτερες μέσες ωριαίες ταχύτητες. Τέλος να συμπληρώσω από την προσωπική μου εμπειρία πως αν η κίνηση πάει πιο γρήγορα από όσο θες, τότε νιώθεις ανασφάλεια και στρες ενώ όταν η κίνηση πάει αργότερα, τότε νιώθεις αγανάκτηση.