Το εποπτικό συμβούλιο της Audi AG κατά τη τακτική συνεδρίασή της αποφάσισε ο Rupert Stadler να παραμείνει CEO και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου για άλλα πέντε χρόνια. Το εποπτικό συμβούλιο αποφάσισε επίσης να αναβαθμίσει και να επεκτείνει τον τομέα ευθύνης του διοικητικού συμβουλίου για την ακεραιότητα, ορίζοντας τον Axel Strotbek ως CFO.

Ο πρόεδρος του εποπτικού συμβουλίου της Audi AG και ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Volkswagen AG, Matthias Müller δήλωσε:

Με αυτή την ομόφωνη ψηφοφορία, το εποπτικό συμβούλιο εκφράζει εκ νέου την πεποίθησή του ότι ο κ. Stadler θα συνεχίσει να αναπτύσσει επιτυχώς την Audi.