Τα υπουργεία Οικονομικών και Μεταφορών, προωθούν ένα σχέδιο για τα ανασφάλιστα οχήματα, προκειμένου ο ιδιοκτήτης του να έχει τη δυνατότητα οριστικής διαγραφής του οχήματός του και απαλλαγής από κάθε οικονομική υποχρέωση για αυτό (φόροι, τέλη κλπ).

Το σχέδιο θα αφορά περισσότερους από 300.000 ιδιοκτήτες παλιών οχημάτων με ημερομηνία κυκλοφορίας πριν από την 4η Μαρτίου του 2004, οι οποίοι θα μπορούν να απαλλαχθούν οριστικά από τα παλιά I.X με μια δήλωση απαλλαγής, με κόστος μόλις 20 ευρώ.

Στη δήλωση, ο ιδιοκτήτης του προς οριστική διαγραφή οχήματος, με μια διαδικασία εξπρές θα δηλώνει ότι το όχημα δεν κυκλοφορεί πλέον, π.χ λόγω καταστροφής, αχρηστίας για πολύ καιρό, κλοπής κλπ. Ωστόσο, όποιος δηλώσει ψευδή στοιχεία κατά τη δήλωση αυτή, απειλείται με πρόστιμο ύψους 1.500 ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των συναρμόδιων υπουργείων, από τα 450.000 ανασφάλιστα οχήματα που έχουν μπει στο στόχαστρο, τα 300.000 μπορούν να σταματήσουν να αποτελούν βάρος για τον ιδιοκτήτη τους με αυτόν τον τρόπο.

1Η διαδικασία έχει ως εξής:

  • Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση
  • Η δήλωση υποβάλλεται στην υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της περιφέρειας
  • Μαζί με τη δήλωση, υποβάλλονται η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος και οι πινακίδες του οχήματος (εφόσον βρίσκονται στην κατοχή του ενδιαφερόμενου)
  • Τέλη κυκλοφορίας που έχουν πληρωθεί για τα έτη μετά την ημερομηνία διάλυσης – αχρήστευσης του οχήματος δεν επιστρέφονται
  • Με την αίτηση χορηγείται βεβαίωση διαγραφής