Για να υπολογίσεις την ποσότητα της ιπποδύναμης που χρειάζεται ένα αυτοκίνητο για να φτάσει μια ορισμένη μέγιστη ταχύτητα, πρέπει να γνωρίζεις την ποσότητα της αεροδυναμικής αντίστασης, της αντίστασης κύλισης και της απόδοσης του συστήματος μετάδοσης κίνησης.

Η αεροδυναμική αντίσταση παίζει τον μεγαλύτερο ρόλο, με τον συντελεστή οπισθέλκουσας να επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από το σύστημα ψύξης του οχήματος, το οποίο απαιτεί ροή αέρα για να αντισταθμίζει τη θερμότητα που παράγεται από την υψηλή ισχύ που απαιτείται για την επίτευξη των μέγιστων ταχυτήτων.

Επειδή τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι πολύ πιο αποδοτικά, χρειάζονται λιγότερη ψύξη. Θα είναι, όμως, αυτά που θα σπάσουν το ψυχολογικό φράγμα των 300 μιλίων/ώρα (483 χλμ/ώρα); Την απάντηση την δίνει ο Jason Fenske του Engineering Explained στο video που ακολουθεί.